Nyheter:

Varaordfører Hilde Opoku (DMG) og kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) mener det har utviklet seg en kultur hvor viktige beslutninger som berører lokaldemokratiet blir tatt bak lukkede dører.

Nyheter: En stolpe fra den hittil eldste delen av Klemenskirken har nå blitt datert til rundt år 1009. Arkeologene har også funnet rester av en døpefont i stolpehullene, som kan tyde på at det har vært en enda eldre kirke i nærheten

gourmetguide