Åpent brev: Hvorfor vil ingen politikere møte de eldre som kastes ut av Frode Rinnans vei?

Debatt: I Frode Rinnans veg 14-16 på Moholt bor det ca 30 seniorer i alderen 70-95 år. Leiegården de bor i og kaller sitt hjem var eid av Adolf og Karens Øiens Stiftelse.

Innlegget er skrevet av Hanne Lundhaug, pårørende til beboer i Frode Rinnans veg 14-16.

1. desember 2022 velger Adolf Øiens Stiftelse å selge hjemmene til beboerne uten klausuler om videreføring av leiekontrakter. Det blir heller aldri informert om at beboerne vil bli sagt opp ved eierskiftet. Ny eier, er en hybelhai, med akkurat samme stil som det vi har lest om i avisene i de siste årene. Hybelhaiene kjøper opp boliger, bruker utenlands arbeidskraft til å dele boligene opp til hybler, som igjen leies ut til mange penger.

Oppsigelser

Allerede samme dag ny eier hadde overtatt blokkene så hadde han skrevet oppsigelser til noen av beboerne og nå er alle blitt oppsagt.

Folk som har solgt sine tidligere hjem, planlagt alderdommen sin og flyttet til bofelleskapet i Frode Rinnans vei 14- 16. Her er alt tilrettelagt for at den enkelte beboer kan bo hjemme lengre i hjemmet sitt dess lenger i alderdommen man kommer. Byggene har brede dører, heis med plass for sykeseng, brede korridorer, det er godt merket for helsepersonale som kommer til beboerne, fellesrom i alle etasjer med bibliotek, arbeidsbenk for små reparasjoner i kjelleren, hage med grill. Beboerne har felles aktiviteter og viktigst av alt; et godt felleskap det er trygt å bli gammel i!

Stress og støy

Alt dette er i ferd med å rase for alle beboerne. Siden ny eier overtok 1 desember 2022 har beboerne levd under konstant stress og støy. Allerede samme dag som overtagelsen toget det inn utenlandske bygningsarbeidere og det har duret, boret og banket i ett for å totalt destruere disse fine tilrettelagte leilighetene til HYBLER! Det bråket som er påført dem under denne perioden er umenneskelig. Det har ikke vært til å holde ut under den verste boringen. De som bor i Frode Rinnans veg 14-16 har de siste månedene fått svekket helse.

Vedlikehold har vært et fremmedord hos ny eier. Heisen sto hele nyttårshelgen, flere beboere som er avhengig av heisen kom seg ikke ut på nesten en uke!

Med alt det bygge støvet så har de med lungeplager hatt en forferdelig tid, og det er ikke gjort noe innsats på renhold med tanke på å lette deres helseplager som er påført dem.

Nå har det kommet inn nye unge beboere i leiegården, de aner ikke noe om at dette er et seniorboligkompleks de har flyttet inn i. De aner ikke noe om at de som bor der er blitt sagt opp.

Vil ikke møte dem

Beboerne har flere ganger forsøkt å få politikere i tale og invitert til fellesmøtene til beboerne for å belyse situasjonen. Trondheim Kommune og dens politikere har vendt det døve øret til de siste 8 mnd. Nå i valgkampen hører vi dem si mye rart om eldreomsorgen. Knapt en håndfull politikere har hørt på dem, skjønt situasjonen deres, men til nå vært helt handlingslammet. En av beboerne skrev en epost til en politiker om situasjonen sin og fikk til svar at de måtte ta kontakt med Helse og sosial i bydelen for å bli tildelt omsorgsbolig dersom de kvalifiserte for det. En annen beboer tok kontakt med Helse og sosial Lerkendal og spurte om de kjente til situasjonen i Frode Rinnans veg 14-16. Det gjorde de på det tidspunktet ikke.

Kommunen har hatt mulighet til å overta byggene med forkjøpsrett, men valgte å IKKE benytte den retten. Her kunne de altså ha fått kjøpt et helt ferdig bygg, klappet og klart med leietakere og helt ok standard og 32 leiligheter med livsløpsstandard. Samtidig kunne politikerne ha fått mer hold i løftene om at seniorene skal bo hjemme så lenge som de kan.

Og beboerne har forespurt Rådmann Wolden om et møte, de ville gjerne forhøre seg om det finnes andre muligheter for dem. Rådmann Wolden avstår. Det kan vel være et stort innhugg i kommuneøkonomien å kjøpe blokkene, men noe må da kunne gjøres fla de bli boende i sine hjem.

Man kan undres over politikernes unnfallenhet. Jeg tror ikke det er så enkelt å flytte alle beboerne til omsorgsboliger i bydelen, fordi det ikke finnes omsorgsboliger til 30 stykker som er tilpasset og tilrettelagt i beredskap. For bydelen må det være enklere å besøke beboerne i Frode Rinnans veg i stedet for å måtte besøke en og en rundt om i bydelen?! I Frode Rinnans veg er det lagt opp til livsløpsstandard så kan de bo hjemme lengre uten å belaste bydelens nåværende omsorgsboliger.

Hvis det er noen gang man kan be for sin gamle mor, så er det vel nå.

Som pårørende har jeg spørsmål til avgående og tiltredene politikere: Kan dere hjelpe beboerne i Frode Rinnans veg 14 –16 å bli boende i hjemmene sine? Hvorfor vil ingen av dere gå i møte med beboerne? Vil ikke kommunen og politikere ivareta sine innbyggere, som beboerne i Frode Rinnans vei?