Konklusjonen fra nemda er klar: Kjerkol felt for fusk

Nyheter: Ingvild Kjerkol er felt for juks, og masteroppgaven underkjennes, erfarer TV 2 og NRK.

Saken oppdateres

Konklusjonen fra nemnda for studentsaker ved Nord universitet var enstemmig, ifølge TV 2.

Tydelig

Nemndas konklusjon over oppgaven beskrives overfor NRK som grundig og tydelig. Oppgaven er preget av langt grovere feil enn slurv, det handler om plagiat, ifølge NRKs opplysninger.

dvokat Marianne Klausen, som representerer Kjerkol sier til Adresseavisen at de ikke har fått oversendt noe vedtak fra nemnda:

– Vi har ikke mottatt selve vedtaket, og dermed heller ingen begrunnelse for vedtaket. Jeg har bedt klagenemnda ved Nord universitet om å oversende vedtaket så fort som mulig slik at jeg og mine klienter kan sette oss inn i det, sier Klausen til adressa.no

Konklusjonen fra nemnda for studentsaker ved Nord universitet var enstemmig, ifølge TV 2.

Oppgaven det handler om ble skrevet i 2020-21. Kjerkol  fikkgodkjent en master i kunnskapsledelse fra Nord universitet. Sammen med en medstudent skrev hun masteroppgaven «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste. Hvordan påvirker helse- og velferdsteknologi lederfunksjonen i hjemmebaserte tjenester?»