Kjøpe bitcoin? Her er stegene som kreves

sponset sak: For nybegynnere kan det være utfordrende å investere i bitcoin for første gang. Markedet flommer over av ulike salgskanaler, inkludert kryptobørser og forhandlere som tilbyr verdipapirer knyttet til kryptovalutaen.

Denne artikkelen gir en pekepinn på hvordan du kan kjøpe bitcoin på en forsvarlig måte som nordmann, inkludert hvor det er sikrest å handle.

Start med å bestemme handelsmetoden og hvordan du vil åpne en posisjon. Her er de to vanligste løsningene investorer velger:

  • Kryptovalutabørser
  • Finansmeglere

Et siste alternativ er kjøp som gjøres direkte fra andre personer, men det er ikke noe som anbefales, av ulike årsaker.

Det tryggeste valget vil som regel være er en standard kryptovalutabørs. Siden 2020 har det vært lovlig å drifte kryptotjenester i Norge, med etablering av flere børser.

En sentral fordel med å kjøpe bitcoin på denne måten, er at de gir kunden direkte eierskap til beholdningen. Som et resultat kan det også trekkes ut fra børsen ved behov. Kontrasten er stor når vi sammenligner børser med finansmeglere, som kun lar kunder få eksponering mot verdiutviklingen.

Finansmeglere er som oftest europeiske meglerhus som driftes med lisens i ett eller flere EU-land. De plikter å registrere seg hos Finanstilsynet, men følger noen litt andre retningslinjer når det gjelder verifisering og kontooppsett.

Finansmeglere lar kunder kjøpe bitcoin uten at de har eierskap til selve kryptovalutaen. Det kan kalles for en type “syntetisk handel”, hvor man inngår et veddemål mot selve meglerhuset som motpart. Slike produkter passer best for kunder mer erfaring innen derivathandel og bruk av mer avanserte funksjoner.

Hvorfor velger noen å kjøpe bitcoin ved hjelp av en finansmegler? 

Disse tjenestene er mer utbredt blant nordmenn som ønsker å trade kursen på kort varsel. Gebyrene er vesentlig lavere i starten, men øker deretter kraftig hvis posisjonen holdes åpen over tid. Det kan i prinsippet minne om en form for swap-avtale, med daglige rentebetalinger.

De vanligste produktene som tilbys er CFD-er og børswarrants. Ingen av de tilbyr noen form for ekte eierskap. Produktene er gjerne strukturert slik at det lånes penger for øke posisjonen. Derfor koster det også penger ettersom kunder må betale renter til långiveren (finansmegleren).

En fordel som bør fremheves er derimot at disse produktene er forsikret. Finansmeglerhus er underlagt et strengt regelverk som tilsier at kundekontoen må være forsikret mot visse typer tap (ikke fra selve handelen), men for eksempel hvis selskapet går konkurs.

Nesten alle norske kryptorelaterte tjenester lar nordmenn bruke BankID som verifiseringsmetode når de setter opp konto. Det er langt raskere og tryggere enn å sende inn dokumenter manuelt. 

Den klassiske metoden har vært å ta fotokopier av pass eller førerkort, som deretter sendes over til tjenesten man handler fra. Som regel går det fint, men det kan også være litt risikabelt, da dokumenter kan gå tapt til andre.

Tilgjengeligheten av ulike betalingsmetoder er fragmentert. Det kan være store gap mellom hva de ulike børsene og meglerne tilbyr.

Som et eksempel er det kun norske tjenester som tillater kunder å kjøpe bitcoin med vipps, mens utenlandske meglere støtter kjøp via PayPal. For nybegynnere kan det være lurt å sjekke hva som tilbys før kontoen åpnes.

Et problem med innskudd hos tjenestene er at det koster mye i gebyrer for utvalgte betalingsvalg. For eksempel kan det koste rundt 4 prosent å betale med enten vipps eller kredittkort. Da er det bedre å bruke en helt vanlig bankoverføring, som er gratis. 

Avhengig av hvilken tjeneste som brukes vil det alltid koste deg penger å kjøpe bitcoin. En rask oppsummering av gebyrene:

  • Handelsgebyr: Kreves for hvert kjøp og salg når en posisjon åpnes.
  • Gebyr for uttak: Kreves for uttak av bitcoin til andre adresser
  • Gebyr for innskudd: Som det nevnes i et tidligere avsnitt vil det legges til visse prosenter i gebyr for noen betalingsmetoder.
  • Indirekte tap: Et indirekte tap inntreffer hvis du kjøper bitcoins til markedskurs, hvor det er et sprik mellom beste tilbud og salg, målt i kroner og øre.
  • Gebyr for valuta: Hos et utvalg finansmeglere må beløpet veksles om til internasjonale valuta. Det er et skjult gebyr som ikke vises umiddelbart.

Etter du har kjøpt bitcoin er det viktig å bestemme metoden for lagring. Det beste valget vil alltid være at bitcoin lagres på en adresse utenfor børsen eller tjenesten det handles fra. For mange kryptoselskaper har gått konkurs eller blitt tappet for midler gjennom årene, der kundene sitter igjen som den store taperen. 

Kontrollerer man lommeboken selv, er det i utgangspunktet ikke mulig å tape BTC-beholdningen, såfremt nøkkelen lagres på en trygg måte.

Kryptovaluta er spekulative investeringer og det er viktig at man er forsiktig med hvor mye som investeres. Skal du først kjøpe bitcoin vil det også lønne seg hvis det gjøres langsiktig over flere år. 

Markedet er notorisk for fine kraftige prissvingninger hvor verdifall på 20 prosent i løpet av noen få uker er vanlig.

Invester kun en mindre andel av tilgjengelig kapital i bitcoin og hold posisjonen i flere år. På den måten er det best sjanse for å treffe når (og hvis) markedet endelig snur.

Kilder: Kryptografen.no/kjope-bitcoin“Hvordan kjøpe bitcoin i Norge”