Gråtkvalt Kjerkol går av som minister

Nyheter: Ingvild Kjerkol har ikke tilliten hun må ha for å kunne fortsette som helseminister, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Kjerkol gikk fredag av som statsråd.

– Jeg har konkludert med at det vil være svært vanskelig å fortsette den krevende jobben som helse- og omsorgsminister. Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd, sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen der avgangen ble kunngjort.

Hastig

Den ble tilkjennegjort på en hastig innkalt seanse på Statsministerens kontor dagen etter at Støre fikk skriftlig beskjed om at ikke bare hadde Kjerkol plagiert innhold i sin masteroppgave – hun hadde jukset med viten og vilje. De er konklusjonen og vurderingen til nemnda for studentsaker ved Nord universitet.– Det er Nord universitet som avgjør mastergraden og jeg som avgjør om hun kan fortsette som statsråd. Og for at helse- og omsorgsministeren skal kunne fungere, er tilliten fra en stor sektor avgjørende. Det har veid tungt inn i min beslutning, sa Støre.

Kjerkol fastholdt at tekstlikhetene i oppgaven ikke skyldtes forsettlig juks, men sier hun «må forholde» seg til nemndas oppfatning.Kjerkol står på sitt

– Min medstudent og jeg har levert en oppgave etter beste evne. Vi har ikke hatt til hensikt gå plagiere andres oppgaver. Men nemnda har behandlet oss akkurat som andre studenter, sånn som de skal gjøre. Og selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sa Kjerkol.

Hun har så langt ikke tatt stilling til om beslutningen til Nord universitet skal ankes til Felles klagenemnd.Statsministeren poengterte dessuten at helse- og omsorgsministeren har ansvar for mye forskningspolitikk. I tillegg sa Støre at han var lei seg, og at han mener Kjerkol er en av de beste politikerne Arbeiderpartiet.

Samtidig svarte han verken bekreftende eller avkreftende på om det hadde vært uenigheter mellom ham og Kjerkol rundt beslutningen om hennes avgang – og om initiativet kom fra ham, og ikke henne.

– Jeg har et ansvar som statsminister, og det er å vurdere hvordan laget kan gjøre jobben sin. Og vi står her i dag og har delt denne konklusjonen, svarte Støre.

Opp- og nedturer under Kjerkol

Kjerkol har måttet prioritere hardt som helse- og omsorgsminister. Starten av hennes tid som statsråd i 2021 ble preget av koronainnstramminger og restriksjoner.Ett av hennes positive resultater er å snu fastlegetrenden. Fra januar til oktober i fjor fikk Norge 167 flere fastleger.

Kjerkol fikk støtte fra Allmennlegeforeningens leder, Nils Kristian Klev, som uttalte at de så at det hadde blitt mer attraktivt å bli fastlege. Helse- og omsorgsministeren måtte dra på brannslukningstur til Lofoten i slutten av 2023, etter flere upopulære kuttforslag knyttet til sykehusene i Lofoten og Narvik.

Men brannen hun ikke klarte å slukke var jukset i hennes egen masteroppgave, som endte hennes tid Støre-regjeringen.

– Jeg kan tåle spott og spe og leve med mine feil og mangler. Jeg skal fortsette å konsentrere meg om det viktigste i politikken. Det er en sterk offentlig helsetjeneste, vår felles helsetjeneste, sa en rørt Kjerkol.

– Alvorlig tillitsbrudd

– Det er riktig at Ingvild Kjerkol ikke fortsetter som helse- og omsorgsminister. Dette er et alvorlig tillitsbrudd, og det er viktig at politikere tar ansvar for våre feil, sier leder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti til NTB kort tid etter nyheten ble kjent.

Kjerkols avgang blir møtt med forståelse på Stortinget. Der synes det å være en omforent oppfatning at hun ikke ville hatt tilstrekkelig tillit som helse- og omsorgsminister etter å ha blitt tatt i juks.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier til NTB at det var en riktig avgjørelse av statsministeren.

– Det er ikke nødvendig med master for å være en god statsråd, men håndteringen av denne saken har ikke vært tillitvekkende av Kjerkol, sier Rotevatn til NTB.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Kjerkols avgang var helt nødvendig:

– Dette var det eneste riktige utfallet. Med manglende tillit ikke bare fra flere partier på Stortinget, men også fra sentrale forskningsmiljøer og studentorganisasjoner, ville det vært umulig for Ingvild Kjerkol å fortsette som helse- og omsorgsminister, sier Listhaug.SV-leder Kirsti Bergstø synes det er leit, men forståelig at Kjerkol går av:

– Det er leit, men når saken var slik den var, er dette en forståelig avgjørelse, sier hun til NTB.