Vil stoppe biltrafikk inn mot Midtbyen for å få fart på metrobussen

Nyheter: Rådmannen vil innføre strakstiltak på bilkjøring i Midtbyen.

De nye innstrammingene skal i første rekke omfatte Olav Tryggvassonsgate, Munkegata og Søndre gate og er foreslått å vare i seks måneder – i det som er en prøveperiode.

Problemet er at metrobussen ikke beveger seg raskere enn de «gangfart» i rushtida. Ifølge Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR) viser tall fra ATB at metrobussen beveger seg med en snitthastighet på 9,3 kilometer i timen i Olav Tryggvasons gate.  Og mange av avgangene har i rushtida betydelig lavere hastighet enn dette:;

I saksfremlegge som skal behandles i formannskapet påpeker  rådmannen at forsinkelsene for busstrafikken tyder på at det fortsatt er for stor trafikk i gaten til at den kan fungere som en effektiv kollektivgate.

Dette er strakstiltakene som foreslås:

* Forbud mot biltrafikk vestover over Bakke bru

* Forbud for biltrafikk å svinge østover inn i Olav Tryggvasons gate fra Munkegata.

* Forbud mot gjennomkjøring for biltrafikk nordover i Søndre gate mellom Dronningens gate og Olav Tryggvasons gate. Bare tillatt for kjøring til Thomas Angells gate.

* Forbud mot høyresving fra Olav Tryggvasons gate ned mot Fjordgata,

* Forbud mot venstresving fra Sandgata/Olav Tryggvasons gate ned mot Fjordgata.

Rådmannes innstilling innebærer også at dagens sykkelfelt og møbler fjernes. I stedet blir det en sykkelvei på nordre side av gata med en buffersone som skiller syklister og bilister. Forslaget innebærer også at kjørefeltet utvider, ifølge Adresseavisen (BAK BETLINGSMUR).

Sponsede saker: 

– Trondheimsfjorden er helt fantastisk å utforske under vann

-Man skal ikke veldig langt ut for å finne både fly og båtvrak fra andre verdenskrig på havbunnen.

Denne restauranten bruker et helt spesielt ribbekjøtt som tar julematen til et nytt nivå

Hampshire-gris er en amerikansk griserase som ikke er særlig vanlig i Norge. – Mindre fett og mer marmorert enn vanlig gris.

Fariba (40) sov i bilen, i dag har hun 20 ansatte og omsetter for millioner

I starten hendte det flere ganger at jeg sov i bilen mellom jobbene. Det var liksom bortkastet å dra hjem og legge seg for natta.