Rådmannen vurderer å terrorsikre Torget

Nyheter: Rådmann Morten Wolden vurderer å sikre Torget med fysiske hindringer.

Torget skal gjennom en omfattende oppgradering som etter planen skal være ferdig i 2020. Nå tar Trondheim kommune en ekstra runde og vurderer om det skal monteres fysiske sperrer som forhindrer kjøretøy tilgang til Torget:

Slik blir det nye Torvet

– Det har man gjort i mange storbyer, eksempelvis er de fleste bruene i London nå sikret. Dette må veies opp mot terrortrusselen og de ulempene dette medfører. Når det nå likevel skal graves i området, må vi gjøre en vurdering av hva det vil koste å montere helautomatiske pullerter. Hvis man finner ut at dette skal installeres i ettertid, kan det blir svært kostbart sier Wolden til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

PS. En pullert er et stålrør som tåler kollisjon med et kjøretøy. Du finner flere av dem på Bakklandet, der de er satt opp for å stoppe gjennomgangstrafikk