– Gjennomføringen av fornyingsarbeidet vil få konsekvenser for alle som bruker Torvet, sier kommunensprosjektledere, Marit Solum og Yngvar Gladsø, til nettstedet trondheim2030.no

– Vi skal finne en måte å gjennomføre dette på slik at både gårdeiere, butikker og folk som bruker Torvet blir tatt hensyn til, sier Solum.

– Byggeaktiviteten blir størst i 2018 og 2019, og da må vi regne med at store deler av Torvet vil være en byggeplass.

– Arbeidet blir mest sannsynlig delt inn i faser slik at ikke alt skjer samtidig. Hensynet til rasjonell framdrift for entreprenørene er også viktig for å unngå unødige kostnader, tilføyer Gladsø.

Trøndersk mønstertradisjon

Natursteinen på selve dekket skal legges i et mønster som er inspirert av trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt. Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater, og det nye dekke bygges derfor opp med stein i to forskjellige graderinger.

Fargevekslingen skal brukes til å dele inn den store tovflata. Det er kunstner Edith Lundebrekke har utarbeidet mønsteret i golvet.

Slik blir nye Torvet

Visjonen er at det nye Torvet skal  gi nytt liv til hele Midtbyen. Utformingen skal invitere til hverdagsliv og fest, handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Her er de viktigste hovedpunktene for nye Torvet, ifølge trondheim2030.no: 

  • Torvet skal få et solid, varig og vakkert natursteinsdekke med universell utforming slik at det blir enkelt å bevege og orientere seg fritt uten å støte på hindringer.
  • Utformingen skal være av høy kvalitet og skal understreke det storslagne ved Torvet. Samtidig skal det inviteres til hverdagsbruk,
  • Det legges til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene, og disse skal være godt belyst.
  • Marked og arrangementer får gode forhold ved at golvet blir flatt og fleksibelt og får god teknisk infrastruktur.
  • Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.
  • Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består. Disse elementene blir et naturlig midtpunkt på den åpne plassen.