Psykolog ved NTNU slår alarm: Fortvilte barn ned mot to år driver selvskading

Nyheter: Forholdene er nå verre enn noensinne i den overfylte Moria-leiren på Lesvos. Gummibåtene fra Tyrkia fortsetter å komme, og hjelpearbeidere slår ny alarm.

Samtidig truer Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med å «åpne portene» for syriske flyktninger til Europa hvis EU ikke hjelper med å innføre buffersone i Syria.

Tyrkia «har ikke fått den nødvendige støtten fra verdenssamfunnet, spesielt Europa» i arbeidet med avhjelpe den syriske flyktningbyrden, uttalte Erdogan på et partimøte i Ankara torsdag.

Den norske psykologen Katrin Glatz Brubakk i Leger Uten Grenser (MSF) sier at forholdene var litt bedre før det ble så smekkfullt.

LES MER: Marit og gjengen holder liv i barnehage for flyktninger på Lesvos

– Da hadde folk i hvert fall tak over hodet og slapp å sove på bakken bak doene, sier Brubakk som til daglig underviser i barne- og ungdomspsykologi ved NTNU i Trondheim.

Leiren huser tre ganger så mange som den er beregnet for. Nylig passerte antallet 10.000, noe som fikk den greske regjeringen til å evakuere 1.400 mennesker til leirer på fastlandet.

Sykere enn før

Situasjonen er ifølge Brubakk like kaotisk nå som da hun var her for første gang i 2015, da hundretusener ankom de greske øyene i løpet av få måneder. Den store forskjellen fra hennes seks tidligere opphold er at pasientene er langt sykere enn tidligere.

– De har vært her så lenge at de ikke lenger har noe håp. De som så vidt holdt seg flytende tidligere, er alvorlig syke nå. Betingelsene de lever under, gjør dem sykere, sier Brubakk.

I dag har MSFs fire psykologer kun kapasitet til å behandle psykotiske og suicidale pasienter. Blant dem som får nei, er mange så dårlige at de i ethvert annet europeisk land ville fått akutt hjelp, ifølge Brubakk.

– Her brytes menneskerettighetene hver eneste dag, sier hun.

Selvskading

Av barna kommer en firedel til behandling som følge av selvskading.

– Noen av dem er veldig små, helt nede i toårsalderen. De er fortvilte og redde og vet ikke hvordan de skal regulere uroen de føler. De biter seg selv, river ut håret, slår hodet i veggen og hopper ut for å skade seg, sier Brubakk.

Men det er også små lyspunkt. Som da ei åtte år gammel jente fra Afghanistan begynte å snakke igjen. Jenta var på bedringens vei etter å ha blitt skadd av en bilbombe i hjemlandet, men ble retraumatisert etter å ha kommet til Moria.

– Da hun kom hit til meg, hadde hun ikke snakket på fem måneder. Hun var redd for absolutt alt. Etter et par terapitimer får jeg dette lille smilet. Hun begynner å hviske noen små ord. De øyeblikkene er verdt alt, sier Brubakk.

Ventetid

Måneder og år kan gå før asylsøkerne i Moria-leiren får avgjort sin skjebne. Det er nå beregnet en ventetid på 16 måneder før nyankomne kan regne med sitt første asylintervju.

Inntil nylig hadde den greske regjeringen flere leger, sykepleiere og oversettere i leiren. De skulle kartlegge de mest sårbare. Men 19. august utløp kontraktene uten å bli fornyet. I dag har myndighetene kun én lege til stede, men ingen oversetter, noe som gjør kartleggingen umulig.

Brubakk mener at den humanitære nøden i Moria-leiren er så stor at det burde erklæres unntakstilstand.

– Hadde de levd under de samme forholdene etter et jordskjelv eller en tsunami, ville de blitt evakuert umiddelbart, sier hun.