Nå kan det bli vanskeligere å tigge i Trondheim

Nyheter: Formannskapet behandler tirsdag politivedtektene for kommunen. 

annonse:

Sikre deg billetter nå: Norges lengste festival på Fosenkaia

I 2014 ble det i politiloven gitt adgang til å forby eller sette vilkår for tigging i politivedtektene. Det er tre alternativer, enten forbud, meldeplikt til politiet som kan stille vilkår om for eksempel tid og sted eller meldeplikt til politiet, skriver Nidaros (BAK BETALINGSMUR).

– Gjeldende bestemmelse i Trondheim kommunes lokale forskrift om politivedtekt tilsvarer det tredje alternativet, men har i tillegg bestemmelse om at tigging/ pengeinnsamling ikke er tillatt på eller ved kollektivholdeplasser og kollektivtransport. Kommunedirektøren anbefaler at kulepunkt to vedtas, slik at kommunen og politiet kan ha løpende dialog om nødvendige vilkår. Kommunedirektøren foreslår også å opprettholde bestemmelsen om forbud mot tigging på eller ved kollektivholdeplasser og på kollektivtransport, heter det i kommunens saksframlegg.

– Frp ønsker som utgangspunkt å forby tigging, og vil derfor støtte alternativ 1, opplyser kommunalråd Elin Marie Andreassen i Frp, til avisen.

SV vil myke opp

Varaordfører Mona Berger (SV) er tydelig på at SV ikke vil støtte en innstramming i forhold til tigging.

– Vi er imot alle forbud mot tigging. Vi vil ha helt ut punktet om tigging. Dette er en høring, så det vi har valgt å gjøre til formannskapet, er at vi har lagt inn et forslag om at paragrafen om tigging tas helt ut. Vi mener det skal være lov til å be om hjelp og få det. Vi ønsker en oppmykning, sier hun til Nidaros