– Møkk lei av å vente på miljøgata

Nyheter: Miljøgata i Innherredsveien ble vedtatt i november i fjor. På Lademoen øker frustrasjonen: - Vi opplever at vi ikke blir tatt på alvor, og at det går tregt, nå begynner jeg å bli møkk lei, sier styreleder Jan Olav Straume i Lademoen Vel.

–Alle hindringer er ryddet bort i forhold til å sette i gang prøveprosjektet, nå er det kun den fysiske gjennomføringen vi venter på, sier han.

Han misliker dessuten sterkt at de holdes utenfor prosessen, slik de har blitt lovet i flere politiske vedtak.

Jobbet med saken i mange år

– Det står flere steder at vi skal få være med i prosessen, men av en eller annen grunn klarer ikke saksbehandlerne og byråkratene og forholde seg til dette, sier han.

Både han og beboerne i Østbyen har i hele vinter sett fram til at gata skal omreguleres fra våren 2017.

–Vi har jobbet med denne saken i mange år allerede og har alt klart til å lage en skikkelig markering når den nye miljøgata åpner. Dessuten ønsker vi at Statens Vegvesen fjerner gelenderne som i dag vender ut mot gata på begge sidene av veien, slik at vi endelig kan lage nytt liv langs gatene her,  sier Straume.

Les også: Nå blir det miljøgate i Innherredsveien

Saken lå først hos Trondheim Kommune, men ble tidligere i år oversendt til avdeling for samferdsel i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, uten at Lademoen Vel ble varslet.

På vegne av velforening og beboere i bydelen har han mange innspill til hva som må gjøres når Innherredsveien skal bli miljøgate.

–Det er jo flere hundre meter med gelender som hindrer ferdsel mellom øst og vest og som nå kan fjernes, vi ønsker å bidra til ny utvikling i bydelen.  Enkelte steder har ikke området vært rengjort siden byjubileetet, det er jeg sikker på, sier han.

– Jeg har ikke tenkt å gi meg, alt er jo i boks, riktignok ett år forsinket, sier Straume, og sikter til den lange prosessen med å få vedtatt prøveprosjektet.

Utfordringer

Rådgiver og saksbehandler  Natalie Mjøsund i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som eier veien, sier at de har jobbet med saken sammen med politiet og Statens Vegvesen siden før påske.

Hun innrømmer at de har hatt noen utfordringer som de nå holder på å løse.

Blant annet diskuteres det hva som skal skje med de overflødige feltene når Innherredsveien skal stenges for vanlig trafikk.

Rådgiver og saksbehandler i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Natalie Mjøsund.

Et av alternativene som flere har vært interessert i, er å gjøre de om til sykkelfelt.

– Dette må i så fall skje på en måte som ivaretar sikkerheten til de myke trafikantene, og unngå farlige situasjoner på fylkesveien der bussene fortsatt skal kjøre, sier Mjøsund.

Den største utfordringen fram til nå har vært hvordan de skal løse ordningen med gjennomkjøring forbudt på strekningen fra Solsiden til Sirkus Shopping, en strekning på nesten to kilometer.

Politiet var lenge i tvil om dette i det hele tatt var mulig å få til, men har nå stilt seg positive til at deler av strekningen kan skiltes med gjennomføring forbudt, forteller Mjøsund.

Samtidig må de bli enige om hvilke deler av strekningen i Innherredsveien som skal stenges og hvilke som kan holdes åpne for trafikk.

Det er også et spørsmål for politiet om hvordan de kan sikre nok bemanning til å håndheve de nye reguleringene.

–Vi skal ha et møte imorgen der også Trondheim Kommune og Statens Vegvesen vil være til stede, og vi forventer å ha en løsning på begge disse utfordringene etter dette møte, sier Mjøsund.

Straume er glad for at det jobbes med saken, men stiller seg likevel litt undrende til at det tar tid.

Og at Lademoen Vel ikke er invitert på møtet, som de var lovet.

– Fylket har gjort en kjempejobb de, men nå vil vi ha fremdrift – og da må vi bli tatt med i prosessen, sier Straume.

Mjøsund opplyser at møtet i morgen er et internt arbeidsmøte hvor de skal bli enige om videre prosjektering, arbeidsfordeling, rolleavklaring, ansvarsfordeling og økonomi.

–Det vil bli avholdt et møte sammen med beboerne etter arbeidsmøtet i administrasjonen, sier hun til Trondheim24.

Vil lage gatefest

Straume legger heller ikke skjul på at det er mange næringsdrivende i Østbyen som særlig har ventet på å få sette i gang vedtaket fra november.

En av dem er innehaver av Ladejarlen, Nazif Tunc, som lenge har sett fram til å ha uteservering på fortauet.

–Jeg har søkt om uteservering allerede, og gleder meg til at det blir mindre trafikk, mer folk, mindre søppel og skitt og slitasje på byggene, sier han.

Tunc tror at folk i bydelen vil ta bedre vare på ting på en annerledes måte når de endelige får miljøgate her.

–Jeg gleder meg! Og setter min lit til at politikerne og byråkratene nå setter i gang lovnadene slik at vi endelig kan få et urbant gateliv her, sier Tunc.

Nazif Tunc, innehaver av Ladejarlen Gastropub (foto: Kjersti Lunden Nilsen).

Han ønsker flere velkommen til bydelen, enten som gjester eller nye næringsdrivende. Lokaler står tomme og Tunc håper at fler benytter anledningen til å etablere seg her.

–Blomsterbutikker, nisjebutikker, restauranter og kafeer, det er bare fantasien som setter grenser, og vi ønsker alle velkommen til bydelen vår, sier han.

Velforeningen planlegger også en stor gatefest for å feire at bydelen endelig kan åpnes mer for publikum og skape et nytt liv i gatebildet.

–Vi er mange som håper at miljøgata vil bidra til mer folk og større besøk på de mange butikkene, kafeene og restaurantene som finnes i bydelen, sier Straume.

Lagre

Lagre

Lagre