Intern AP-krangel har så langt blokkert planene om miljøgate i Innherredsveien.

Både fylkestinget og bystyret har vedtatt et prøveprosjekt med to felt og miljøgate i Innherredsveien. Men veieier fylkeskommunen og Trondheim kommune som regulerende myndighet, har ikke klart å bli enige om ordlyden i vedtaket.

Ap ser nå ut til å ha blitt enig med seg selv på bakrommet, når de imorgen legger fram et forslag under eventuelt på morgendagens møte i Formannskapet.

Trondheim24 kjenner til at kommunalråd og gruppeleder i Arbeiderpartiet, Geir Waage, nå tar opp saken på nytt. Og at det har vært jobbet aktivt de siste ukene for å få til en enighet i saken.

Tidligere har både Sv`s Ottar Michelsen og Venstres Tor Åm engasjert seg i saken.

Ap foreslår nå at det gjennomføres et prøveprosjekt med to felt i Innherredsveien fra våren 2017.

I forslaget ber Waage rådmannen gjennomføre forsøksprosjekt med miljøgate i Innherredsveien.

Forsøksprosjektet skal ifølge forslaget basere seg på følgende kriterier:

– Innherredsveien skiltes med gjennomkjøring forbudt på strekningen mellom Sirkus shopping i øst og rundkjøringen ved Solsiden.

– Veien snevres inn til ett kjørefelt i hver retning på strekningen i forsøksperioden.

– Forsøksperioden settes til seks måneder med oppstart våren 2017

– Hvis forsøket medfører betydelig økt trafikk i sidegatene til Innherredsveien eller redusert framkommelighet for kollektivtrafikken, skal prosjektet avsluttes på kort varsel.

Innherredsveien har idag fire felt, men til våren kan det bli kun to.

Et stort gjennombrudd

Styreleder i Lademoen Vel og talsperson i Østbyen, Jan Olav Straume, har jobbet for dette siden  i mars i fjor, da velforeningen ble stiftet. Straume sier til trondheim24.no at dette er et stort gjennombrudd for saken om miljøgate i Innherredsveien: 

– Nå blir det begeistring blant mange på Lademoen! Forslaget er storveies for oss som har jobbet så lenge for denne saken. Det er jo helt tullete at det skal være fire felt i en gate som i tillegg har fire felt under bakken! Nå er målet å få trafikken tilbake til tunnelen, slik at Innherredsveien kan bli den koselige miljøgata som igjen kan gi nytt liv til bydelen vår, sier Straume.

Trond Åm (V) bystyrerepresentant og leder i Sør-Trøndelag Venstre, har stått på «barrikadene» for miljøgateprosjektet i lang tid. Han sier at det er en stor dag for bydelsutviklingen på Østbyen dersom det oppnås enighet på morgendagens formannskapsmøte:

– Dersom dette blir vedtatt nå, og vi får bekreftet at det er enighet om dette, vil jo dette være fantastisk for prosjektet som har pågått i så lang tid. Dette kunne vært avgjort for lenge siden. Vi har ventet på noe godt, så det er veldig bra at noe kommer i stand to år etter at det første gang ble vedtatt, sier Åm som legger til at det har vært flertall for prøveprosjektet både i kommunen og i fylkeskommunen.

– Utfordringen har hele tiden vært intern uenighet i Ap om detaljene i prosjektet. Hvis de nå har blitt enige om dette, er det en stor dag for bydelsutvikling i Østbyen og hele Trondheim by, sier Åm.

Styreleder i Lademoen Vel, Jan Olav Straume, ønsker seg miljøgate i Innherredsveien. Nå kan det bli en realitet våren 2017.

Tunnellskrekk

– Vi har målinger på trafikken som forteller oss at over 40 prosent av bilene i Innherredsveien er gjennomgangstrafikk. Såfremt du ikke lider av ekstrem tunnelskrekk finnes det ikke et eneste argument i hele verden for at du ikke kan kjøre Strindheimtunellen i stedet. Når vi skilter med gjennomkjøring forbudt vil dermed trafikken reduseres betydelig. På den måten vil det bli plass til både busser og lokaltrafikken i den nye miljøgaten, sier Waage til Adresseavisen (bak betalingsmuren).

Lagre