Flere dør av sterke smertestillende medisiner enn av heroin

Nyheter: Det er nå flere i Norge som dør av overdoser av sterke smertestillende medisiner enn av overdoser av heroin.

I 2010 skyldtes 30 prosent av overdosedødsfallene her i landet sterke smertestillende medisiner med opioider, og 70 prosent skyldtes heroin. I 2018 hadde fordelingen endret seg til henholdsvis 60 og 40 prosent.

– Vi vet ikke om de som døde fikk medisinene forskrevet av lege, eller skaffet de på annen måte, understreker prosjektleder og seniorforsker Linn Gjersing. Hun har gjennomført studien sammen med kollega og seniorforsker Ellen Amundsen.

Sot på Solsiden: Vi skapte stedet vi selv ønsket å henge på

Lignende tendens i flere land

Gjersing sier at andre land har opplevd en tilsvarende økning i slike dødsfall når det har vært endringer i forskrivningspraksis, noe som kan bety at de har fått medisinen på foreskrevet av lege.

– Men det kan også bety at personer som har fått forskrevet legemiddelet i Norge selger det videre på det illegale markedet, og at de som dør har brukt legemiddelet uten resept, sier Gjersing.

Kan være smugling

En annen mulig forklaring er ifølge forskeren økt import fra utlandet, altså smugling. Økningen i overdoser med sterke smertestillende medisiner kan dermed tilfeldig ha sammenfalt med endringer i blåreseptordningen for slike medisiner. Dette skal forskerne se nærmere på i en ny studie.

Fra 2010 til 2018 døde til sammen 616 personer av ulike opioider, mens 651 personer døde av heroinoverdoser i Norge.

Studien er publisert i International Journal of Drug Policy.