– Dramatisk at Torvet delvis stenges i to år

Byutvikling: Byggearbeidene starter i oktober og sommeren 2020 skal Trondheim nye storstue står klar til bruk

Det er ikke småpenger Trondheim kommune nå blar opp for å rehabilitere selve hjertet i Trondheim by: Formannskapet har besluttet å stille 320 millioner kroner til rådighet. Det skjer etter 15 år med «att og fram» i planprosessen, ifølge Adresseavisens papirutgave.

Store arrangementer

En rekke av de faste arrangementene vil imidlertid bli sterkt berørt, og må finne seg annen lokalisering i anleggsperioden på to år:

Det gjelder blant annet Bondens marked (2018/2019), Martnan (2018/2019), Julemarkedet i (2018) og Matfesivalen:

LES MER: Slik blir det nye Torvet

– Vi jobber nå med å finne erstatingssplasser ved blant annet Festningen og Erkebispegården, samt deler av Munkegata. Olavsfestdagene blir ikke berørt i og med at det arrangementet er lagt til Erkebispegården. De berørte vil bli innkalt til et møte før sommerferien. Jeg tror vi skal klare å finne gode løsninger, selv om det ikke blir optimalt, sier Frank Grønås, avdelingsleder ved Eierskapsenheten, til Adresseavisens papirutgave.

Illustrasjon: Agraff AS/Visualis

Kirsten Schultz, daglig leder i Midtbyen Management omtaler stengningen som «ganske dramatisk», men opplyser at de har en god dialog med Trondheim kommune og de berørte for å finne alternative plasser:

– Samtidig gleder vi oss oss til det nye Torvet står ferdig. Vi må tenke smart og anderledes. Noen utfordringer blir det nok, men jeg tror vi skal klare å gjennomføre arrangementene sier hun til Adresseavisens  papirutgave.

Schultz peker på en rekke områder som kan forvente betraktelig mer liv og røre de to neste årene, som f.eks. Solsiden, Brattøra, Festningsområdet, Ytre Kongsgård, Leütenhaven og Katedralskolen.

Les mer om oppussingen på prosjektets hjemmesider