– Sjefsrollen kommer til å forsvinne i fremtiden

sponset sak: Bare 13 prosent av oss bryr oss om jobben. Ifølge forfatter Frederic Laloux beviser dette at dagens hierarkiske organisasjonskart er modent for den evolusjonære skraphaugen.

– Gjennom menneskehetens historie har vi tatt høyst nødvendige sprang fra stammeorganisering til jordbrukssamfunn, og videre til industri- og etter hvert informasjonssamfunnet. Nå står vi foran det femte spranget, sa den tidligere McKinsey-rådgiveren under den årlige lederkonferansen Power of Sharing i regi av konsulentselskapet Sopra Steria på torsdag.

Laloux viser til en verdensomspennende Gallup-undersøkelse som avdekker at bare 13 prosent av arbeidstakere er engasjert i jobben. Det store flertallet oppgir at de ikke er motiverte, mens 24 prosent er aktivt misfornøyde med arbeidsplassen sin.

Kunnskapsdrevet selvstyring

– Dette er et godt tegn på at måten vi styrer organisasjoner på i dag ikke lenger virker. Verden er for kompleks og foranderlig til at vi effektivt kan styre organisasjoner og selskaper slik en kaptein styrer et skip. Fra barnsben har vi lært at det er slik det må være – at alle virksomheter med mer enn tre-fire personer trenger en leder som skjærer igjennom. I stedet trenger vi organisasjoner der vi styrer oss selv, og der vi kan bruke alle sider ved oss selv, sier Laloux.

Gjennom flere år har han studert virksomheter som uavhengig av hverandre har kastet rådende ledelsesmodeller på båten og lagt ut på en ny kurs. Disse selskapene har gjennom prøving og feiling utviklet helt nye likemannsbaserte, kunnskapsdrevne beslutningsstrukturer som lar ansatte ta i bruk alle sider ved seg selv. Funnene har blitt en bestselgerbok: «Reinventing Organizations».

– Slik dagens arbeidsliv er lagt opp tar vi bare med deler av oss selv på jobb; den selvhevdende, offensive, maskuline siden. Andre sider, om det er lidenskap, tvil eller medfølelse, legges til side. Dette gjør oss fundamentalt ulykkelige. Ikke rart de fleste av oss ikke er engasjerte, sier Laloux.

Tenker langsiktig – jobber fra dag til dag

Ingen av virksomhetene Frederic Laloux har studert styres ut fra strategidokumenter eller detaljerte budsjetter. I stedet for å forsøke å forutsi og kontrollere sine omgivelser prioriterer de observasjon og reaksjon. Mens en tradisjonell ledelsesmetode er å tenke fem år fremover og planlegge for ett år av gangen, tenker morgendagens virksomheter 20 år fremover og planlegger fra dag til dag. Slik klarer de ifølge forfatteren i større grad å ta mer informerte beslutninger.

Han trekker spesielt fram den nederlandske hjemmehjelpsbedriften Buurtzorg. Den ble stiftet i 2006 av en tidligere sykepleier som var lei av hvordan eldre og pleietrengende gikk for lut og kaldt vann fordi eksisterende aktører var mer opptatt av målstyring og effektivitet enn å faktisk hjelpe folk. I dag har Buurtzorg 60 prosent av markedet i Holland og oversvømmes av jobbsøknader fra sykepleiere som jobber i mer tradisjonelle hjemmehjelpsbedrifter.

– I dag er selskapets 8000-9000 ansatte delt opp i små, autonome grupper på 10-12 sykepleiere. I disse gruppene tar de beslutninger, takler problemer og konflikter og fordeler og løser oppgaver ved hjelp av distribuert myndighet. Hvem som helst kan ta en beslutning, men den må tas i samråd med fagfolk og de som berøres av beslutningen. Går man imot alle rådene stiller man seg på utsiden av alt. Det er det få som vil, sier Laloux.

– Slik dagens arbeidsliv er lagt opp tar vi bare med deler av oss selv på jobb. Ikke rart de fleste av oss ikke er engasjerte, sa forfatter Frederic Laloux på den årlige lederkonferansen Power of Sharing i regi av konsulentselskapet Sopra Steria. Foto: Hanne Kristine Fjellheim.

(Pressenytt)