– Rune Olsø brøt ikke loven i kinosaken

tech24: Rune Olsø har ikke brutt noen lov om habilitet, går det frem av en fersk rapport fra kommunerevisjonen.

Rune Olsø burde imidlertid ha trukket seg tidligere fra styret i Trondheim KinoUtvikling, mener kommunerevisoren.

– Jeg er glad for at revisjonens omfattende og grundige rapport konkluderer med at jeg har fulgt loven til punkt og prikke, slik jeg hele tiden har påpekt. Etter massiv mediedekning om denne saken har den altså vist seg å koke ned til ingenting, sier Olsø i en uttalse på sine Facebooksider.

Ifølge Olsø trakk han seg fra styret i TKU da det nye selskapet ble bekreftet opprettet, selv om loven klart slår fast at han kunne fortsatt:

– Revisjonen slår fast at dette var riktig av meg. På ett punkt mener revisjonen at jeg kunne ha trukket meg fra styret åtte dager tidligere for å ha unngått spekulasjoner, men rapporten slår samtidig fast at dette ikke hadde noen praktisk betydning.

– Jeg er svært glad for at rapporten så grundig tilbakeviser alle de grunnløse spekulasjonene om meg i denne saken, som har blitt fremsatt det siste året.»

Slik kommenterer arbeidsgiver Bernt Østhus i Staur rapporten på Olsøs FB-profil:

– Helt som ventet for oss som kjenner saken, men flott å få dette slått fast for alle som ikke har annet å forholde seg til enn det Adressa skriver, skriver han.

Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske er glad for at habilitetsreglene ikke er brutt, men peker på at Olsø har operert i en gråsone:

– Rapporten tyder ikke på at det har skjedd brudd på habilitetsreglene, og det er jeg glad for. Når det er sagt, viser rapporten at Rune Olsø og Trondheim Kino Utvikling har opptrådt helt i gråsonen av det som er akseptabelt med tanke på kommunens etiske regelverk. Det er god grunn til å reise tvil om hvorvidt dette er i tråd med det etiske regelverket. Når du selv er folkevalgt er det ekstra grunn til å være påpasselig, sier Brøske til Adresseavisen (BAK MUREN)

Rapporten behandles i kontrollkomiteen i uka som kommer.