Er du rik, urban og har master lykkes du oftere som gründer

tech24: - Skal vi klare å omstille Norge, må vi ha en kraftig satsing på dem som våger å starte opp noe nytt og skape flere arbeidsplasser enn sin egen. Vi har masse ideer i Norge, men alt for få lykkes ordentlig, sier konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB.

DNB har satset stort på de minste bedriftene det siste året. For å finne ut mer om hva som skal til for å lykkes som gründer, har banken bedt Menon Business Economics om å skrive en rapport.

Resultatene viser at av alle gründerne som startet opp for 10 år siden, er bare halvparten fortsatt aktive.

Og kun en av ti lykkes godt og skaper stor verdi for seg selv og samfunnet rundt.

– Vi bør alle gjøre mer for å få flere til å sette ideene sine ut i livet. Her spiller både politikerne, finansnæringen og Innovasjon Norge en viktig rolle. Og så må vi våge å gi ekstra oppmerksomhet til dem som har mot til å satse og vokse. Det er disse gründerne som skal ta Norge gjennom den omstillingen samfunnet vårt står overfor, sier Kjerstin R. Braathen, som er banksjef for hver tredje bedrift i Norge.

Rike, urbane med mastergrad lykkes oftere
Rapporten viser at det er flere fellestrekk blant de gründerne som lykkes godt: De bor i eller rundt en større by, har formue og høy kompetanse. Som oftest er de også menn. I tillegg har de som har erfaring med å starte opp virksomhet fra tidligere, langt større sannsynlighet for å lykkes når de prøver igjen. Og erfaring teller positivt uansett om man lykkes eller mislykkes i sine tidligere forsøk.

– Et veldig tydelig funn i rapporten er at kunnskap, erfaring og nettverk er avgjørende for å lykkes. Det har vi tatt konsekvensen av i DNB. Vi har et eget team på vårt kundesenter, Oppstartslosen, som jobber utelukkende med å hjelpe gründere gjennom jungelen av regler, skjemaer og fallgruver – helt gratis. Bare det siste året har vi hjulpet over 2 000 bedrifter i gang gjennom Oppstartslosen, sier Braathen.

Vi må heie høyere, særlig på kvinner!
Fem år etter oppstart ser vi at kvinneandelen er lav blant de mest suksessfulle gründerne. Kvinnene er overrepresentert blant de minst suksessfulle og blant levebrødsforetakene; de som kun sysselsetter seg selv.

– Vi trenger en ny kultur for å heie frem dem som satser alt på drømmen. Å si opp en trygg jobb for å skape noe nytt er kje petøft. Og særlig når man skal ansette sin første medarbeider og får ansvaret for andres levebrød også. Vi som er rundt, både familie, venner, kommunen, kundene eller banken, må ta vår del av ansvaret for å oppmuntre og løfte frem gründerheltene blant oss, avslutter Braathen.