– Teknologi skapt av private kan løse utfordringene i helsevesenet

tech24: Ved å åpne opp for private aktører i helsenæringen håper regjeringen på bedre helsevesen, høyere effektivitet og framvekst av en ny næring.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er entusiastisk om den nye stortingsmeldingen om helsenæringen som ble lagt fram fredag. Med den vil han åpne for at det kan bli skapt flere arbeidsplasser samtidig som en mer moderne, bærekraftig og effektiv helsetjeneste gir pasientene et bedre tilbud.

– Norske bedrifter kan ved hjelp av innovasjon, ny teknologi og digitalisering bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor i helsetjenesten, sier Røe Isaksen i en uttalelse fra departementet

– Tydelig signal

Helseminister Bent Høie (H) sier stortingsmeldingen søker å gjøre noe med barrierene som finnes mellom helsetjenesten og næringslivet i dag.

– Med meldingen sender regjeringen et tydelig signal om at det må bli et tettere samarbeid mellom helsetjenesten og næringslivet. Vi må bygge en sterkere kultur for et slikt samarbeid, sier Høie.

Helsenæringen består av bedrifter som utvikler varer og tjenester til bruk i helse- og omsorgstjenesten. Helseutgiftene i Norge har steget drastisk de siste 20 årene og regjeringen er tydelig på at innovasjon og effektivisering er blant elementene som må til for å sikre en framtidig helsetjeneste.

Det er voldsom vekst i helsenæringen de siste årene og 100.000 mennesker jobbet i næringen i 2016. Det var en vekst på 18 prosent siden 2008.

Hørt på næringen

– Vi ser med glede at det i meldingen gis svar på mange av de innspillene vi har gitt. Bedret konkurransekraft for helsenæringen, kultur for samarbeid, og behovet for at Norge skal være en attraktiv samarbeidspartner for helsenæringen ser ut til å være viet stor plass, sier direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien i en reaksjon på meldingen.

Også i Abelia, medlemsorganisasjonen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, tas meldingen imot med åpenhet og optimisme.

– Det aller viktigste nå er tiltak som aktivt stimulerer til bruk av ny teknolog og nye måter å organisere på. Det må lønne seg for helsetjenesten å ta i bruk nye tjenester og det må være lett å jobbe smart, sier administrerende direktør Håkon Haugli i en uttalelse.

(©NTB)