Skipnes rigger for vekst med ny «state of the art» fabrikk på Lade

sponset sak: Skyhøy innovasjonstakt i dagligvare- og næringsmiddelindustrien gir kraftig vekst i emballeringsbransjen. Skipnes Labels & Fleksibles svarer på utviklingen med et nytt "state of the art" anlegg på Lade i Trondheim.

Skipnes Labels & Fleksibles har tatt betydelige investeringer i 2014. Norsk og svensk virksomhet er nå forent og samlokalisert i et topp moderne anlegg på Lade i Trondheim.

Den nye fabrikken er ferdig med innkjøringsfasen og er nå i full drift. Store investeringer er gjort blant annet i digitale produksjonslinjer, nye maskiner og automatisert avfallshåndtering.

– Kundene våre vil merke at vi har designet og bygd fabrikken fra bunnen av. Vi har satt opp et svært moderne anlegg med en utmerket layout for logistikk. Kapasiteten øker og vi blir mer fleksible som leverandør, sier Geir Hagen, administrende direktør i Skipnes Etikett AS (selskapet bak markedsnavnet Skipnes Labels & Flexibles).

Hagen understreker at nærhet til kundene har vært et avgjørende argument for samlokaliseringen:

– Vi tror at nærhet blir et vesentlig element fremover. Etter en periode der noen har luktet på leverandører utenfor Skandinavia, er mange på vei hjem igjen fordi ledetidene går ned. Varene skal ut i butikken raskere enn før. Skal du kjøre kampanjer på laks i neste uke må du ha leverandører som kan hive seg rundt og levere etikettene i god tid før det, påpeker Skipnes.

Stort trendskifte

Skipnes manøvrerer i et marked i sterk vekst. Det store trendskiftet for bransjen er kortere levetid for etiketter og emballasje – drevet frem av forbrukere, næringsmiddelindustri og dagligvarebransje.

– Alle undersøkelser internasjonalt viser at etiketter er den raskest voksende delen av grafisk bransje. Fra 2013-2018 forventer vi en vekst på 40 prosent globalt – riktignok i fremvoksende økonomier. I Europa og Skandinavia forventes en vekst på fem prosent i årlig og det er et marked vi skal ta vår del av, sier Hagen.

Stadig økende endringstakt er, ifølge Hagen, det store trendskiftet som pågår emballeringsbransjen:

– Det krever utstyr som håndterer mindre volum pr produksjon. Vi må være i stand til å håndtere flere skifter. Før kunne vi produsere vi en million etiketter to- tre ganger i året. I dag lager man kanskje 100.000 etiketter, 10-15 ganger i året, illustrerer Hagen.

Hygienerevolusjon

Med noen av landets sterkeste merkevarer i kundeporteføljen, som Tine, Grilstad, Nortura og Arcus tillates det ikke å sovne på post. For å henge med må det rigges for vekst, innovasjon og rask endring.

En hygieneteknisk «revolusjon» er også gjennomført – for å ligge i forkant av det man antar vil komme av EU-reguleringer på området.

Så langt er Skipnes alene om å produsere alle produkter i «ren sone». Sertifiseringen kommer på plass i løpet av 2015:

– Etikettene skal produseres etter de samme hygieniske kravene som i næringsmiddelindustrien. Kunden kan ta etikettene rett ut i produksjon og trenger ikke lenger å behandle emballasje som et risikoprodukt. Kravene gjelder i utgangspunktet for emballasje som er i direkte kontakt med næringsmiddelet. Men vi har sagt at det skal gjelde alle produktene våre. Tilbakemeldingene er svært gode, dette ønsker kundene våre. De slipper å risikovurdere etikettene før de tar dem inn egne soner. Dette er vi helt alene om og vi mener metodikken kommer til å bli et et stort konkurransefortrinn i tiden fremover, sier Geir Hagen.