– Du bør ikke sky globale fond

sponset sak: Perioden med superavkastning er over.

Investorer i globale fond har opplevd langvarig skuffelse og i stedet satset på norske fond. De siste 20 årene har Oslo børs og norske fond gitt vesentlig bedre avkastning enn globale fond.

Plasserte du 100.000 i et norsk aksjefond 1.1.1993, har du i dag ca. 660.000 kroner, mens et globalt fond ville steget til 257.000 kroner. Først nå har globale aksjer tilbake til nivået før dot.com-fallet.

Institusjonelle investorer tenker annerledes enn private investorer.

Privatpersoner har totalt ca. 25 milliarder kroner i norske aksjefond og ca. 20 milliarder i globale fond. Det betyr at privatpersoner har en stor andel av sine private fondssparing i investeringer som er avhengig av oljepris og utviklingen i norsk økonomi. Samtidig er boligformuen avhengig av oljepris og sysselsetting i oljeindustrien.

Institusjonelle kunder har til sammenligning 46 milliarder i norske aksjefond og 80 milliarder i globale fond. Institusjonelle investorer har en vesentlig større del investert globalt.

Gablers stalltips er at de institusjonelle investorene kommer til å få best avkastning de neste 10-20 årene.

Norge sjelden best

Tar vi de lange brillene på og ser på børsutviklingen de siste 100 år, så er det kun to perioder at norske aksjer har vært bedre enn globale aksjer: Det var i perioden etter krakket i 1929. Spesielt USA hadde langvarig krise i de harde trettiårene, mens Norge med sterk skipsfart klarte seg bra. Oljeæraen er den andre epoken. Da har også USA og Europa hatt store problemer med dot.comkrise, hard konkurranse fra Kina, samt finanskrise. I samme periode har oljeprisen og oljeinvesteringene steget sterkt i Norge. Da er det helt naturlig at investering i Norge går bra.

Kan være en gamechanger

Skiferoljen endrer bildet: USA blir selvforsynt med olje, oljeprisen faller, investeringer i nye felt stopper opp. Nå må brente private investorer bli kvitt redselen for globale fond og gjøre som institusjonelle investorer: Sannsynligheten for at globale fond gjør det best i fremtiden er stor. Norge er høyt oppe i en konjunktursyklus, mens USA og Europa er på bunn. Amerikanske aksjer har likevel gjort det bra de siste årene. En effekt som forsterker bildet er kronekursen: De siste 10 årene har kronekursen vært sterk. Da blir utenlandske investeringer mindre verdt målt i norske kroner. Dollarkursen og Eurokursen er nå på vei oppover og verdien av utenlandske investeringer øker i takt med valutaenes verdistigninger.

Også utenlandske investorers interesse for Oslo Børs er fallende. Utenlandske institusjonelle investorer er store aktører på Oslo Børs. Hvis de trekker seg ut av Oslo Børs, kan det påvirke kursene og forsterke forskjellene.

Gablers råd

Vårt råd er klart: Gjør personlig økonomi mindre oljeavhengig og gjør som Statens Pensjonsfond Utland: Ta finanssparingen globalt.

Ta gevinst i norske aksjefond og sats globalt for de neste 20 årene. (Skatteeffektene må vurderes). Risikoen er lavere og fortjenestemulighetene bedre.

Også institusjonelle investorer bør etter Gablers oppfatning øke eksponeringen mot globale aksjer.