Nå skal det bli enklere å gjøre fagarbeidere av folk i Nav-køa

Politikk: Et nytt og fleksibelt opplæringstiltak er på vei.

– Vi sier gjerne «arbeid først», men når nær halvparten av de arbeidsledige hos Nav kun har fullført ungdomsskolen, må vi også stille oss spørsmål om vi ikke oftere bør tenke opplæring først. Da tenker jeg ikke på CV-kurs, men på lengre kompetanseløp som sikrer fast fotfeste, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Har bare ungdomsskole

Hauglie peker på at samtidig som nesten halvparten av de arbeidsledige i NAV-køen har ungdomsskole som høyeste fullførte opplæring, har bedriftene økt behov for arbeidskraft. Hver femte norske bedrift svarer at de ikke får tak i kvalifiserte arbeidssøkere, og framover kan det bli stor mangel på faglærte.

– Et viktig mål med endringen er derfor å gi økt mulighet for å fullføre yrkesopplæring i form av blant annet fagbrev, praksisbrev eller kompetansebevis, sier statsråden.

Målgruppen for det nye opplæringstiltaket er primært voksne arbeidssøkere som trenger å fullføre videregående opplæring for å få en varig tilknytning til arbeidslivet.

Maksimal varighet blir tre år, men i noen tilfeller med mulighet til ett ekstra år for å sikre fagbrev. Tidligere har varigheten av opplæring vært ett eller to år for noen opplæringstyper.