Blar opp 10 millioner: Vinteren skal bli tidenes beste for syklistene

Nyheter: Miljøpakken blar opp 10 millioner og lover at 60 kilometer sykkelbane skal holdes snø- og isfri.

Miljøpakken går nå inn med 10 millioner kroner for å gjøre det bedre å sykle om vinteren. Pengene , som er belønningsmidler fra staten, gjør det mulig å prøve ut barvegstandard med salt og kosting.

Salting er kontroversielt spesielt fordi det sliter på syklene, men salt må til for å hindre at snø og is legger seg. Det jobbes kontinuerlig for å redusere saltbruken til et absolutt minimum, melder Miljøpakken på sine nettsider

Topp standard

Her er noen eksempler på nye strekninger som blir snø- og isfrie (det vil si bar asfalt) kommende vinter:

Moholt: Nye sykkelanlegg på østsida av Jonsvannsveien.

Sentrum/vest: Deler av Olav Tryggvasons gate og hele Sandgata.

Øya: Klostergata.

Fortauet Stavne-Ceciliebrua fram til Olav Kyrres gate blir vurdert senere. Her er det nå saltet bussveg som kan benyttes.

God standard

Eksempler på nye strekninger med god vinterstandard. Det vil si og jevnt og hardt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø. Når det snør skal det gå maks 3 timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen 3 timer.

Heimdal: Smedbrua.

Tonstad: Fortau i deler av Tonstadbrinken. Gang- og sykkelveg langs E6 John Aaes veg-Tonstadkrysset.

Byåsen: Deler av Byåsveien.

Gamle Bybro.

Ranheim: Grilstadvegen-Ranheimsvegen-Stasjonsvegen (til rundkjøring ved Ranheimslivegen).

Gang- og sykkelvegnett på Saupstad (1,5 km) vil bli vurdert senere.

– Målet er å gjøre det så trygt å sykle om vinteren at flere sommersyklister velger å fortsette framfor å ty til bil eller kollektivtransport, opplyser Miljøpakken.