– Nå er veksten er på vei tilbake

Nyheter: Makrotallene viser at tilliten og veksten er i ferd med å komme tilbake.

Forrige ukes makrodata gav stort sett en fortsettelse av de forsiktig gode nyhetene fra uka før. Tillitsindikatorene for servicesektorene fulgte stort sett industrimålingene litt videre oppover. Industriproduksjonen peker en tanke oppover igjen, selv i Italia. Tyskland tar også seg litt opp igjen.

Blant våre nordiske naboland er det positive omslaget betydelige klarere. Fra USA kom det overraskende gode tall for utenrikshandelen i desember. De er i seg selv nok til å snu BNP i fjerde kvartal til positiv vekst fra det lille fallet som først ble rapportert.

Kina kan også skilte med gode tall for utenrikshandelen i januar, med fortsatt god vekst for både eksport og import, selv hensyn tatt til den kraftige basisvirkningen som kom av at det kinesiske nyttåret i fjor falt i januar.

Nyheter som kan påvirke markedet denne uka

1. Viktige tall fra Norge

Den kommende uken har flere viktige hendelser. I desember bidro et markert prisfall på matvarer til inflasjonen i Norge falt til 1,1 prosent å/å i desember (KPI-JAE), ned 0,2 pp fra november. Januar er en måned da mange endrer prisene sine, men også en måned med mye salg. Inflasjonen er derfor volatil, men har i snitt falt noe fra desember. Onsdag får vi førstepublisering av BNP i Norge for fjerde kvartal. Det ventes at veksten i Fastlands-Norges avtok fra 0,7 prosent k/k i tredje kvartal til 0,5 prosent k/k i fjerde kvartal.

Torsdag kommer det foreløpige BNP-tall fra Japan, de enkelte landene i eurosonen og samlet for eurosonen. Veksten i eurosonen er ventet å falle 0,4 prosent k/k. Fremover ventes det at bedriftene skal bidra til at vi har sett det siste kvartalet med fall i veksten, og at verdiskapningen gradvis tar seg opp gjennom året.

2. G-20 møte

Fredag møtes G20-landenes finansministre og sentralbanksjefer. Da må vi regne med at valutamanipulasjon vil bli tema og at pekefingrene rettes mot Japan. Japanerne vil forsvare seg med at de søker å stanse deflasjonen, ikke å svekke yenen. Det første er naturligvis riktig; problemet er at yen-svekkelse kan være en rimelig virkningsfull mekanisme til å få til dette. Trolig vil antakelig USAs nye finansminister søke å dempe gemyttene ved å peke på at japanske myndigheter ikke intervenerer konkret, at pengepolitikk ikke er et nullsumspill og at alle har interesse av å få japansk økonomi på fote igjen.

Forrige ukes viktigste nyheter:

1. Norsk industriproduksjon

I desember steg industriproduksjonen i Norge med 0,3 prosent m/m, i tråd med forventningene. Samlet for fjerde kvartal falt industriproduksjonen med 3,2 prosent å.r. og bidrar dermed negativt til BNP i samme periode. Kraftforsyningen falt hele 31,8 prosent å.r i fjerde kvartal. Dermed har den underliggende trenden flatet ut i det siste kvartalet i fjor.

2. Europeisk ledere ble enige om budsjett

EUs ledere kom endelig til enighet om det nye langtidsbudsjettet sent på fredag. For første gang er det foretatt kutt i budsjettaket, som i perioden 2014-2020 blir satt til 960 mrd euro, om lag 3 prosent lavere enn i forrige periode. Kuttene ble i hovedsak tatt i infrastruktur, driftsmidler til EU og forskningsstøtte. Men budsjettet må godkjennes i både EU-parlamentene før det er endelig, noe som er ventet å kunne ta flere måneder. Tirsdag møtes eurosonens finansministre, og på agendaen står Kypros og Hellas.

3. Drama i Italia og Spania

I mellomtida fortsetter dramatikken i Italia og Spania. I Italia viser meningsmålingene—de siste før forbudet trer i kraft—at faren øker for et uavklart valgresultat. Imens ber landets sentralbanksjef om utvidet fullmakt til å fjerne bankdirektører etter skandalen i Monte dei Pasca. I Spania har Rajoy offentliggjort selvangivelsene sine og partiet hans offentliggjort de siste fire års regnskap. Opposisjonen er forståelig nok ikke fornøyd med dette — påstandene går jo ut på at det fins hemmelige alternative regnskap og at Rajoy har mottatt beløp han ikke har rapportert.