Varsler tøffere tak mot de som gir blaffen i smitteregler

Nyheter: Trøndelag politidistrikt følger flere av landets politidistrikter og skjerper håndhevingen av smittevernbestemmelsene.

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene kan ende med bøter opp mot 20 000 kroner per tilfelle, varsler politimesteren.

Det går videre frem at politidistriktet vil anmelde brudd på smittevernbestemmelsene når det gjelder aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg. Som følge av skjerpede innreiserestriksjoner, vil det også bli økt kontrollvirksomhet ved grensene, ifølge politimesteren.

Innskjerpingen følger av et direktiv fra Riksadvokaten, som ber landets politidistrikter innskjerpe håndhevingen av både nasjonale og lokale smittevernbestemmelser.

– Den senere tids negative utvikling med pandemisituasjonen tilsier at strafferettslig forfølging av brudd på lokalt vedtatte smittevernregler prioriteres opp, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i et brev til politimestrene.

Smittebølge

– Med den nye smittebølgen virker det som det er mer krevende for folk å overholde regelverket, og derfor vil hovedregelen fremover være at brudd på smittevernbestemmelsene i større grad blir anmeldt, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Slutt på råd og veiledning

Politiet har fram til nå holdt seg til å gi råd og veiledning ved brudd på smittevernbestemmelsene.

Med innskjerpingene følger Trøndelag-politiet flere andre politidistrikter som har varslet det samme de siste dagene, blant dem Oslo, Nordland, Troms, Sørøst og Vestland.

(©NTB)