Utbygger bladde opp to millioner for Ap-toppens bistand

Nyheter: Staur eiendom, der Rune Olsø (A) er partner, har fått to millioner kroner for å jobbe for at et grøntområde på Kystad skulle bli tilrettelagt for utbygging. - Jeg har ikke brutt en eneste reglel, sier Rune Olsø.

Det er Adresseavisen som i dag omtaler avtalen (BAK BETALINGSMUR).

Avisa skriver at Rune Olsø skulle hjelpe utbyggeren Prora eiendom med å få et grøntområde på Kystad til å bli omregulert til boligområde. Avtalen hadde en totalramme på seks  millioner kroner.

Én million skulle utbetales dersom Kystad ikke fikk varig vern og «grønn strek»

Slik ble det, selv om rådmannen i utgangspunktet hadde foreslått varig vern av området.

I avtalen mellom Staur og Prora var det et eget punkt som regulerte at «leveransen foretas av Rune Olsø personlig».

– Nå økokrimsiktede Terje Eriksen signerte seksmillionersavtalen med Staur og Rune Olsø for å få bistand til å regulere grøntområdet Kystad og Hårstad på Byåsen. To millioner kroner er utbetalt, skriver avisen ifølge NRK.

Etter behandling i bygningsrådet ble området tatt ut fra grønn strek.

Avtalen mellom eiendomsselskapet og Staur ble riktignok senere sagt opp.

Rune Olsø sier til Adresseavisen at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Han hevder også at avtalen om de seks millionene ble inngått først etter at bygningsrådet hadde vedtatt å unnta området fra vern.

Olsø varsler at han nå har klaget Adresseavisen inn for Pressens Faglige Utvalg. I et innlegg i Adresseavisen skriver han blant annet:

«Jeg er ikke heltidspolitiker, men driver med politikk på fritiden og har derfor en vanlig jobb. Det er mange bystyremedlemmer fra flere partier som i likhet med meg jobber i eiendomsbransjen. Ved å fokusere kun på meg og Ap skaper Adressa dermed et feilaktig inntrykk av jeg er annerledes enn alle andre bystyrerepresentanter. Det kan nok selge aviser, men spesielt redelig er det ikke.

«I sin iver etter sensasjoner har avisen «glemt» at flere måneder med journalistisk arbeid har brakt på det rene at jeg i de omtalte tomtesakene har fulgt habilitetsbestemmelsene til punkt og prikke, og at jeg ikke har brutt en eneste regel. Allikevel har Adressa nevnt navnet mitt over fem hundre ganger i dekningen av disse sakene»