Usikre tester gjør at helsepersonell må bli i karantene

Nyheter: Koronatester gir ikke sikre svar før man har symptomer. Derfor må hundrevis av ansatte i helsevesenet trolig sitte tiden ut i karantene.

Helsepersonell blir ikke testet rutinemessig, kun dersom de utvikler symptomer på koronarsykdom, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

– De blir testet hvis de får symptomer. Det er vanskelig å påvise virus før symptomer, og en negativ test hos en person uten symptomer kan likevel bety at sykdom utvikles senere. Derfor venter man med å teste, sier forsker Petter Elstrøm ved avdeling for smittevern og beredskap til NTB.

Helsepersonell som blir satt i karantene, må derfor som hovedregel sitte tida ut.

– I utgangspunktet gjelder karantene i 14 dager fordi sykdom kan oppstå senere selv om en prøve er negativ. Hos personer som ikke har symptomer, kan man ikke stole på en negativ prøve, for sykdom kan utvikle seg senere. Hos en person med symptomer, kan vi stole på dagens tester, sier Elstrøm.

Samtidig må driften av helsetjenestene opprettholdes.

– Smitteverntiltak må ikke gå ut over personers liv og helse, så det kan være nødvendig å gi dispensasjon fra karanteneregelen for enkelte som har viktige funksjoner. Dette må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, sier Elstrøm.

Før helgen fikk assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen dispensasjon. Senere viste det seg at han var blitt smittet av koronaviruset i Spania. Det førte til at toppledelsen både i Helsedirektoratet, FHI, samt flere journalister nå er i karantene.

(©NTB)