Trondheimsbank: – Mange vil slite med renteøkning

Nyheter: En gruppe vil slite ekstra mye hvis renta går opp.

KLP Banken, som har hovedkontor i Trondheim, har gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvor smertegrensen går ved renteøkning.

Blant de som har boliglån, er det 25 prosent som vil bli bekymret for egen evne til å klare renter og avdrag dersom renten går opp tre prosentpoeng, går det frem av undersøkelsen som er gjort av Opinion.

– Undersøkelsen viser at unge i etableringsfasen i større grad vil bli påvirket av en renteøkning. Det kan være vanskelig for mange å komme seg inn i boligmarkedet og spesielt med begrenset egenkapital, sier administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken, i en pressemelding.

Blant nordmenn med lån er det nær sju av ti som ikke vil bekymret for egen evne til å betale renter og avdrag hvis boliglånsrenten øker med tre prosentpoeng fra dagens nivå.

Personer under 30 år

Personer under 30 år er mest bekymret i forhold til troen på egen økonomi. Her oppgir nær fire av ti at de ville blitt bekymret ved en renteøkning på tre prosentpoeng.

84 prosent tror en rentøkning på tre prosentpoeng vil føre til at unge i etableringsfasen vil få problemer med å betale renter og avdrag. Denne oppfattelsen er lik i alle aldersgrupper, i ulike deler av landet og blant menn og kvinner.

KLP Banken ser en økende trend i form av at lånebehovet flytter seg fra barna til foreldrene.

– Vi ser at foreldregenerasjonen blant annet tar opp ekstra for å hjelpe barna inn i boligmarkedet igjen etter en endring av livssituasjonen, skilsmisse eller lignende. En renteøkning kan også ramme indirekte. Enkelte foreldre har lånt opp på egen bolig for å hjelpe barna, sier Andersen.

– Du bør ikke fristes til å låne mer enn du faktisk trenger når renten er lav. Har du i tillegg valgt avdragsfrihet får du dobbel smell når renten stiger og du må begynne å betale avdrag, avslutter banksjefen.

Fakta om KLP Banken

KLP Banken AS er et heleid datterselskap av KLP og er en nettbank for personkunder med spesielt gode vilkår for KLPs medlemmer og pensjonister.

KLP Banken AS finansierer også lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører offentlige oppgaver.
Banken har hovedkontor i Trondheim i tillegg til lokaler i Oslo.

Banken forvalter utlån for totalt 80 milliarder kroner finansiert av KLP og på egen balanse. KLP Banken har 45.000 personkunder, hvor cirka 70 prosent er medlemmer i KLP.