Trondheim hadde landets svakeste utvikling på boligmarkedet i februar

Nyheter: Boligprisene i Norge steg med 0,4 prosent i februar

Trenden i det norske boligmarkedet er mer stabil enn i fjor. Nominelt steg boligprisene her i landet med 1,1 prosent fra januar til februar.

Boligprisene er nå 2,3 prosent lavere enn for ett år siden.

– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Det ser ut til at markedet er bedre i balanse i mange av byene enn på lenge, noe som reduserer usikkerheten for dem som skal selge og kjøpe bolig, sier Dreyer.

Svakest i Trondheim

Det tok i snitt 54 dager å selge en bolig i februar 2018, som er 16 dager mer enn i februar 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 31 dager og tregest gikk det i Kristiansand med 97 dager.

– Salgstiden synker i landet under ett, men den er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Vi forventer at salgstiden vil fortsette å falle i tiden fremover, sier Dreyer.

Boligmarkedet gikk opp i alle deler av landet. Av byene hadde Kristiansand den sterkeste utviklingen med en oppgang på 2,1 prosent.

Svakest utvikling hadde Trondheim med en oppgang på 0,1 prosent.

Årsveksten var svakest i Oslo med en nedgang på 9,1 prosent. Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.