Trøndere og Oslo-folk ivrigst på ski

Nyheter: Nordmenn går fortsatt mye på ski, men de siste årene har det blitt mindre populært – særlig langrenn. Trøndere og folk i Oslo-området er ivrigst i sporet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sammenlignbare tall fra 2011, 2014 og 2017. Disse er hentet fra Levekårsundersøkelsen, som blant annet kartlegger nordmenns foretrukne fritidsaktiviteter.

– Skiturer på under tre timer er fremdeles den mest populære skiaktiviteten, men andelen som svarte at de gikk minst én kort skitur i løpet av det siste året, har gått ned fra 42 prosent i 2011 til 34 prosent i 2017, forteller Kristina Strand Støren i SSBs seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk.

Også ned for lengre turer

For lengre skiturer på over tre timer har andelen gått ned fra 29 til 23 prosent fra 2011 til 2017. Færre kjører også alpint, snowboard og telemark, men her er nedgangen svakere – beskjedne 3 prosentpoeng til 21 prosent.

Det er spesielt blant de unge på 16–24 år at populariteten minker. Der har deltakelsen i kortere skiturer sunket fra 44 prosent i 2011 til 32 prosent i 2017. Andelen som har vært i slalåmbakken, har sunket fra 50 til 39 prosent i samme periode. Bare én vinteraktivitet har blitt litt mer populær de siste årene: alpint, snowboard og telemark blant både kvinner og menn mellom 45 og 66 år.

Utdanning spiller inn

De ivrigste skiløperne bor i Oslo, Akershus og Trøndelag. Tallene viser også at de med høyere utdanning går mer på ski.

Data fra Meteorologisk institutt viser at vinteren 2010/2011 jevnt over var mer snørik enn i de påfølgende årene, noe som kan betyr var ekstra mange som tok seg en skitur denne sesongen.

SSB har undersøkt om de som har droppet skiturene, har gått over på andre aktiviteter i stedet.

– Nedgangen i skigåing ser ikke ut til å sammenfalle med noen økning i andre aktiviteter. De av oss som er aktive, deltar i mange ulike aktiviteter i løpet av et år, så man har kanskje ikke behov for å kompensere med noe annet om man dropper skiene, sier Kristina Strand Støren.

(©NTB)