St. Olavs hospital utsetter en rekke operasjoner

Nyheter: St. Olavs hospital utsetter alle planlagte operasjoner som krever innleggelse, og som kan vente. Antall koronainnlagte er rekordhøyt med 21 pasienter.

I tillegg til operasjonene utsettes en del polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep, heter det i en pressemelding fra sykehuset.

– Dette er nødvendig for å skaffe nok personell og senger for å sikre forsvarlig drift i en svært presset driftssituasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Reduksjon i aktivitet omfatter ikke kreftpasienter, barn og øyeblikkelig hjelp.

Korona og RS

Sykehuset har nå 21 koronapasienter innlagt. Seks av disse ligger på intensivavdeling, hvorav fem på respirator. Det er det høyeste antallet siden pandemien startet.

I tillegg er 21 barn innlagt med RS-virus.

– Sykehuset har vært i gul beredskap i to uker nå, men til tross for de tiltakene vi hittil har satt inn, er driftssituasjonen blitt enda mer krevende. Sykehusledelsen har nå full oppmerksomhet på å sikre en trygg driftssituasjon for pasienter og ansatte, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Nye tiltak

St. Olavs hospital hadde mandag beredskapsmøter for å gjennomgå opptrappingsplanene for fullt sykehus og stadig flere covid-19-pasienter.

I tillegg til å utsette operasjoner, iverksetter St. Olavs hospital en rekke tiltak:

Nye sengeposter opprettes for å kunne ta imot infeksjonspasienter og andre indremedisinske pasienter. Personell flyttes på tvers av avdelinger for å sikre tilstrekkelig bemanning der det trengs. Leger som vanligvis jobber på NTNU, tar en tørn ved sykehuset for å avhjelpe situasjonen.

Tiltakene ble mandag også drøftet med tillitsvalgte.

– Jeg er dypt imponert over ledere, tillitsvalgte og ansatte som nå strekker seg svært langt for å håndtere situasjonen. I tillegg vil jeg gi en honnør til NTNU som frigir personell for at vi skal sikre god beredskap, sier Aasved.

Bekymret direktør

Allerede i forrige uke var sykehusdirektøren svært bekymret over situasjonen, fordi også mange av de ansatte er smittet.

– Vi har aldri vært i en sånn driftssituasjon som dette siden jeg kom hit. Dette er absolutt det mest krevende jeg har stått i som sykehusdirektør, sa Grethe Aasved da til Adresseavisen.

De siste sju dagene hadde 42 ansatte fått påvist korona.

– Dette er veldig krevende for de ansatte og jeg er bekymret for deres situasjon. De strekker seg veldig langt. Vi har så høyt sykefravær og vi har ikke mange ansatte å ta av, sier Aasved mandag til TV 2.

Syke barn

Hun sier sykefraværet er skyhøyt og forklarer det med at det er mye smitte i Trondheim, og at mange av de ansatte er småbarnsforeldre. Mange har luftveisinfeksjoner, eller de må være hjemme med syke barn.

Allerede sist uke ble 100 operasjoner utsatt. En-meteren ble gjeninnført ved sykehuset, og alle sosiale arrangementer avlyst. Samtidig ble de ansatte oppfordret til å redusere sosialt samvær på fritiden.