Spionasje under NATO-øvelsen: – Russerne leide gårder for å følge med på aktiviteten

Nyheter: Økt spionasje i Norge under Trident Juncture ifølge PST.

Ifølge The New York Times har russere leid norske gårder for å følge øvingsaktivitetene. Opplysningene skal ha kommet fra amerikanske tjenestemenn. Verken PST eller Forsvaret vil kommentere opplysningene overfor TV 2.

Økning i «hendelser»

PST bekrefter at innrapportering av spionasjevirksomhet har økt under NATO-øvelsen Trident Juncture.

Samtidig opplyser Politiets sikkerhetstjeneste at økt spionasje er helt i tråd med det de forventet før øvelsen, da beredskapsnivået ble hevet, skriver TV 2.

– Det har vært en reell økning i hendelser fordi en NATO-øvelse av dette formatet komprimerer mye av det som fremmed etterretning er interesserte i. Trident Juncture er et opplagt mål. Vi har forventet det, og sett økningen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.

Orlogskaptein Per-Thomas Bøe mener at den økte rapporteringen skyldes at publikum har blitt oppfordret til å være oppmerksomme og rapportere inn om de er i minste tvil. Han vil imidlertid ikke kommenter om det er blitt identifisert sikkerhetstruende virksomhet eller spionasje mot Forsvaret under øvelsen.

Før øvelsen oppfordret avdelingssjef Tore Jensen i Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) Heimevernets soldater om å heller rapportere en gang for mye enn en gang for lite, gjennom Heimevernsbladet.