Sparing i aksjer har økt kraftig i popularitet under pandemien

Nyheter: Når våre vaner for forbruk og muligheter til fri bevegelse har blitt utfordret av ulike restriksjoner i verdensbildet ser det ut til at stadig flere tar opp aksjesparing som en ny interesse.

Antall private investorer på Oslo Børs har faktisk økt med over 15% under pandemien som er en rekordøkning fra tidligere år.

Dette har også ført til at stadig fler er mer bevisst på hvordan de handler aksjer når de skal plassere sparepengene sine. Tradisjonelt har dette vært en jobb forbeholdt meglere hos de store bankene, men i dag har en rekke Fintech selskaper og ulike nettmeglere gjort at folk flest kan investere slik de ønsker, selv med små beløp.

Investerer fra mobilen

Noe av det trendbildet vi ser nå er at stadig flere investerer fra mobilen gjennom en aksjeapp, og at det gjerne er små beløp som omsettes hver gang. Dette tyder på at stadig flere nordmenn velger å investere overskuddslikviditet i markedet og dermed delta i den langsiktige oppbyggingen av norsk økonomi.

Her har mobilen blitt et viktig virkemiddel både for handel og kunnskap. Flere nettmeglere har meldt om rekordomsetning, men også medieselskapene har opplevd en kraftig økning. I tillegg har det blitt handlet bøker, filmer og kurs om investeringer over en lav sko som virkelig viser at nordmenn har fått øyne opp for investeringer.

Hvilke aksjer handler nordmenn?

De aller fleste investerer sine sparepenger på Oslo Børs gjennom ulike aksjefond og investeringsinstrumenter som er godt egnet for langsiktig sparing. Imidlertid har det dukket opp en rekke nye investorer som handler sine egne aksjer, men her er det et langt mer diversifisert bilde. Spesielt unge investorer ser ut til å investere direkte i enkeltaksjer, fremfor tradisjonelle fond.

Mye av dette skyldes nok en kombinasjon av risikoappetitt og ønske om høyere avkastning enn det markedet for øvrig oppnår. Noe av det interessante er dog at det ikke er teknologi som er mest populært blant småsparere i Norge, men heller norske industriselskaper som Norske Skog, Kongsberg Gruppen, Norwegian, DNB, MOWI og tilsvarende selskaper.

Dette viser at nordmenn flest ønsker seg en stabil avkastning og foretrekker de godt etablerte aktørene i en portefølje for sine sparepenger. Riktignok finnes det en rekke mer risikoaverse investorer også, men her er det norsk teknologi med selskaper som Kahoot, Nordic Semiconductor og lignende selskaper som er mest populære hos investorer.

Sammendrag

Nordmenn investerer stadig mer av sine sparepenger i aksjemarkedet og under pandemien har det kommet over 60000 nye investorer på Oslo Børs. Dette er en økning på hele 15% fra tidligere år og har gjort at stadig flere husholdninger i Norge sitter med eierskap i en rekke ulike norske industriselskaper. Fortsatt er det fond som er den primære kilden til sparing hos mange nordmenn, men stadig flere velger å plukke sine egne enkeltaksjer. Dette gjelder spesielt blant yngre investorer som gjerne har en lang investeringshorisont og er mindre kritisk til å ta høy risiko når det gjelder sparepengene sine. Dette melder en rekke ulike bransjeorganisasjoner som følger markedet og utviklingen for øvrig tett.