Sp vil ta «Exit-gutta»: foreslår narkobøter etter inntekt

Nyheter: Senterpartiet advarer mot å liberalisere ruspolitikken og vil skjerpe narkobøtene for dem som tjener mest. Partiet overhører faglige råd, svarer Venstre.

– Med en inntektsbasert bot vil det virkelig svi for rike finansfolk å ta kokain, slik at vi får bukt med kulturen som ble skissert i serien «Exit», sier Senterungdommens leder Torleik Svelle til NTB.

I NRK-serien «Exit» møter vi fire fiktive skikkelser fra et finansmiljø, hvor narkotikamisbruk inngår som en del av hverdagen.

– En inntektsbasert bot gjør at vi kan gå hardere etter godt bemidlede mennesker som bruker narkotika på fest. Vi vet at dette er et stort problem i dag, og at mange slipper veldig billig unna, sier Svelle.

Han sitter i Sps programkomité, som denne uken la fram et utkast til nytt partiprogram.

– Romantisering

Å gjennomføre en rusreform som går fra å straffe misbrukere til å hjelpe dem, er nedfelt i Granavolden-plattformen som de fire borgerlige partiene la fram i fjor.

Rusreformutvalget foreslo i vinter å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten og avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk.

– Jeg opplever at særlig i ungdomspartier som Unge Venstre er det en form for narkoromantikk. De applauderer rusreformutvalgets liberale forslag om at man fritt skal kunne ha med seg en hel bærepose med narko, sier Svelle.

– Lytter til faglige råd

En rusreform som flytter fokus fra straff til hjelp, var ett av Venstres viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene.

– Vi støtter anbefalingene fra rusreformutvalget, akkurat som Riksadvokaten og Helsedirektoratet. Svelle mener visst de to «applauderer narkoromantikk», sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NTB.

Han sitter i partiets programkomité og mener Sps forslag ikke bør tas på alvor av noen.

– Vi lytter til en 416 sider lang fagrapport med oppdatert forskning og erfaringer, mens Svelle baserer sitt synspunkt på en underholdningsserie på TV, sier Hansmark om Svelles «Exit»-eksempel.

– Han synes vel det var kjedelig å lese fagstoff. Men hadde han lest det, ville han fått med seg at ingenting tyder på at man kan straffe folk til å slutte med rus.

Dissens i forslag

Ifølge programforslaget vil Sp «opprettholde forbudet mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika i norsk lovgivning og straffebestemmelsene knyttet til dette».

– De som er over 18 år og blir tatt med narkotika, skal bøtelegges ut fra inntekt. De som er rusavhengige og har sykdomsproblemer knyttet til dette, skal følges tett opp av helsevesenet, skriver et flertall på ti i komiteen.

Svelle mener forslaget tar flere hensyn enn det rusreformutvalget klarte å ta. Hans oppfatning er at rusreformutvalget åpner for at folk kan ha med seg store brukerdoser, samtidig som man ønsker å ta vekk samfunnets sanksjonsmulighet.

– Vi klarer å ta hensyn til ungdommer som sliter, straffe folk som bruker narkotika på fest på en mer rettferdig måte og ta vare på folk som har alvorlige helseproblemer knyttet til narkotikamisbruk, sier Svelle.

I en dissens fra ett komitémedlem heter det at Sp vil at «bruk, besittelse og kjøp av narkotika fortsatt skal være ulovlig, men tas ut av straffeloven slik at oppfølging innebærer hjelp og ikke straff.»

(©NTB)

[email protected]

Bilde: l-PEKZjO1SM
Senterpartiet og Venstre ser helt ulikt på hvordan en fremtidig norsk ruspolitikk bør se ut. Her skal rusavhengige «Calle» (41) røyke heroin i et eget inhaleringsrom som også kalles heroinrøykerommet i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB