Snart får hver tiende trønder uføretrygd

Nyheter: Ved utgangen av første halvår er det 18 629 uføretrygdede i Sør-Trøndelag. Det utgjør 9,2 prosent av befolkningen. Fylket ligger imidlertid under snittet for landet som er på 9,4 prosent.

I og med at befolkningen har økt i Sør-Trøndelag det siste året, får vi likevel en økning i antall uføretrygdede på 1,2 prosent, heter det i en pressemelding fra NAV.

Antallet øker mest for kvinner i aldersgruppene over 30 år, mens det øker mest for menn for de under 30 år.

Det er i aldersgruppene 25-29 og 35-39 vi ser den største økningen. Andelen unge under 30 som er uføretrygdet har økt fra 1,3 prosent av befolkningen til 1,5 prosent.

– NAV jobber spesielt med unge under 30 år for å få de ut i arbeid og aktivitet, sier fylkesdirektør i NAV Bente Wold Wigum.

Andelen uføre over 55 år synker

Andelen uføretrygdede øker med økende alder. Tendensen er likevel at andelen eldre uføretrygdede er synkende. Det er flere forklaringer på dette.

– Økende utdanningsnivå og bedre helse i befolkning generelt bidrar til at færre i de eldre aldersgruppene nå blir uføre enn tidligere. Dessuten er det er det flere som benytter muligheten til å ta ut pensjon fra 62-års alder, sier Wigum.

Hovedtall uføretrygdede i Sør-Trøndelag juni 2015

  • Ved utgangen av første halvår 2015 er det 18 629 uføretrygdede i Sør-Trøndelag.
  • Antallet uføretrygdede øker med 1,2 prosent fra 2014 til 2015, mens uføre som andel av befolkningen er stabil på 9,2 prosent.
  • Nesten 60 prosent av de uføretrygdede er kvinner. Blant ungdom under 30 år er det en høyere andel menn (58 %).
  • Det er 22 prosent av uføretrygdede kvinner har en gradert ytelse, mens 14 prosent av mennene har det.