Smartby-prosjekt: Lærere fra Brundalen besøkte kroatisk barneskole

Nyheter: Prosjektet "Muligheter i en Smart Landsby", igangsatt av barneskolen Mijat Stojanović i Babina Greda, Kroatia, har som mål å støtte lærere og annet pedagogisk personale ved skolen.

Brundalen skole i Trondheim deltar i prosjektet som partner og prosjektet er en del av programmet «Lokal utvikling og fattigdomsreduksjon», som har som mål å styrke økonomisk og sosial utvikling i  Kroatia.

En sentral målsetning er å oppmuntre til utvikling og forbedre undervisningsferdigheter og kompetanse innen STEM-feltet og aktivt medborgerskap. Prosjektet, har en kostnadsramme på 115 950,32 EUR ble finansiert av EØS-finansieringsordningen og den norske finansieringsordningen, som representerer bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke bilaterale relasjoner med 15 EU-land i Sentral- og Sør-Europa og Baltikum.

Som en del av prosjektet «Muligheter i en Smart Landsby», besøkte mentorer fra Brundalen skole Babina Greda, en liten by i Kroatia. Rektor på Brundalen skole, Sten Frode Solvang, og tre lærere tilbrakte fem dager i Kroatia, der de lærte om partner- skolen og hvordan skolesystemet fungerer i Republikken Kroatia.

På «Åpen dag» 28 mars  ble skolen også besøkt av den norske ambassadøren i Kroatia, Haakon Blankenborg, og intern Gro Bakke.

Forskjellige verksteder ble organisert på Åpen dag, der lærere, barn, foreldre og andre besøkende deltok. Under nordmennenes opphold i Kroatia, ble det avholdt et møte for å gjennomgå læreplanen til klubben for unge forskere, frivillighetsklubben og klubben for unge teknikere, der mentorene ga sine innsikter og råd til prosjektlederne basert på egen erfaring.

Blant annet planlegger den kroatiske skolen å delta i First Lego League-konkurransen fra neste skoleår. I tillegg hadde mentorene muligheten til å besøke Babina Greda, samt deler av Vukovar-Srijem fylke, inkludert byene Vinkovci, Ilok og Vukovar, der de besøkte flere museer, vingårder og andre attraksjoner.

Fellesprosjektet mellom kroatiske og norske skoler vil vare fram til 26. mai 2023, og deltakerne kan allerede skryte av å ha oppnådd betydelige resultater og nådd målene som ble satt i begynnelsen.