Eldreomsorg, eldreomsorg, eldreomsorg

Nyheter: Til høsten får urbane velgere høre mye om eldreomsorg fra Høyre. Alle toppkandidatene i de fire største byene sier det prioriteres på topp.

– Krise i eldreomsorgen

I dag er alle de fire største byene styrt av et rødgrønt flertall, og Høyres ambisjon er å vinne alle tilbake. Akkurat hva som står i sentrum for partiets toppkandidater, varierer fra by til by, men det er en fellesnevner:

– Bedre eldreomsorg, sier ordførerkandidat Kent Ranum i Trondheim.

– Trygg og verdig eldreomsorg, sier byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg.

– Eldreomsorgen, sier byrådslederkandidat Christine Meyer i Bergen og ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal i Stavanger.

«Omsorg bak lukkede dører»

Det er særlig NRKs dokumentar «Omsorg bak lukkede dører» som har plassert eldreomsorgen i søkelyset de siste ukene. I etterkant av dokumentaren i februar svarte hele 55 prosent at de ikke tror de vil få en god nok omsorg dersom de blir pleietrengende som eldre, viser i en InFact-undersøkelse for Nettavisen.

Lae Solberg sier store deler av eldreomsorgen i Oslo er i krise i dag og sier partiet vil «at folk ikke trenger å bekymre seg for når de selv får behov for eldreomsorg».

Han peker også på skole- og miljøpolitikk som hovedsaker og sier Høyre vil jobbe for å bedre situasjonen i Oslofjorden og redusere utslippene fra tungtransporten. Dessuten lover Lae Solberg å gjøre folks økonomiske hverdag bedre gjennom senkede priser på kollektivtransport, barnehage og kommunale avgifter.

Kutter gratis skolemat

– Mye av dette høres ganske dyrt ut?

– Det kommer til å kreve en del ressurser, men vi er tydelige på at vi prioriterer annerledes. Vi mener for eksempel at kommunen ikke trenger å ha et eget programvareselskap internt, som koster 120 millioner i året.

Han sier også at gratis skolemat, som dagens rødgrønne byråd har begynt å innføre i Oslo, kan stå i fare.

I Bergen snakker Christine Meyer varmt om små samfunn for eldre.

– Vi må tenke nytt om hvordan eldre i mye større grad kan være lokalisert i små samfunn sammen. Mange flere trenger å bo i små samfunn og bli lenger hjemme, sier hun.

Legger bybane til side

Barnevern og bybane har vært to av de heteste sakene i Bergen de siste årene. Høyre har ikke vedtatt hvilken trasé de ønsker, forklarer Meyer.
– Bybanen er lagt litt til side, det er store utfordringer med både finansiering og kostnader.

Sissel Knutsen Hegdal i Stavanger snakker først og fremst om valgfrihet, kvalitet og god ressursbruk når hun forklarer hvordan Høyre skal gjenvinne makten i byen etter fire år i opposisjon.

I Trondheim har Høyre ferten av det første maktskiftet i byen på 20 år. Ordførerkandidat Kent Ranum peker også på skole og eldreomsorg, samt en mye mer næringsvennlig kommune.

Uklare flertall

Akkurat hvordan Høyre skal danne flertall er litt uavklart i flere av disse byene. Høyres høye oppslutning har til dels gått på bekostning av samarbeidspartnerne. Særlig i jevne Oslo og Trondheim er flertallskonstellasjonene noe uavklart.

– Vi har et godt samarbeid med Venstre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet, og så er det en del partier i sentrumssektoren vi har holdt døra åpen for, sier Ranum.

Han nevner Senterpartiet, KrF og MDG. Med disse vil han først og fremst bygge en god relasjon.

– Vi får gjøre ferdig valgkampen først før vi setter oss ned og ser.

Eirik Lae Solberg står fast på at han satser på et flertall bestående av de fire borgerlige partiene. Om det blir nødvendig å ta med seg flere, for eksempel MDG, så sier han «Høyre stenger ikke døra for noen som ønsker å føre en blågrønn politikk.»

– Stavanger er en borgerlig by

Hegdal sier Stavanger Høyre ser på de samme samarbeidskonstellasjonene de hadde da de styrte fra 1995 til 2019: Med Frp og Pensjonistpartiet til høyre, og med KrF og Venstre i sentrum.
– Vi har videreført det gode samarbeidet i opposisjon. De to siste årene har vi fremmet felles budsjett, og vi har ukentlige møter, sier hun.

I Stavanger er også sjansen størst for et borgerlig flertall uten at noen partier må skifte side. Høyre og Frp trenger kun to mandater for å danne flertall uten å inkludere sentrum, viser Stavanger Aftenblads meningsmåling 9. mars.

– Stavanger er en borgerlig by, sier Hegdal.

Bergen har et klart flertall for de fire partiene som profilerer seg som borgerlige nasjonalt. Men både Venstre og KrF har vært innom flertallskonstellasjonen ledet av Arbeiderpartiet siden 2015.

– Vi snakker med alle, og vi er interessert i å samarbeide med alle. Men vi snakker naturligvis mest med borgerlige partier, sier Meyer.

Velgerne kan svinge mot valgdagen

Valgforsker Jonas Stein uttalte til NTB i forrige uke at det typisk blir stadig mer fokus på lokale saker jo nærmere et kommunevalg man faktisk kommer.

– Nå er vi et halvt år før valget, og da er ikke lokale kandidater og enkeltsaker i fokus. Når man kommer nærmere valget, må man ta stilling til at man ikke skal stemme på Erna og Jonas, sier Stein.

Storbytoppene har et enkelt budskap om hvordan de skal holde på den høye oppslutningen både de og partiet nasjonalt nyter nå:

– Vi skal reise rundt i Oslo, snakke med folk, høre hva som er viktig for dem som bor i byen, sier Eirik Lae Solberg.

– Vi skal bare fortsette med det vi har gjort mye av allerede. Ut på besøk, ut og lytte, ut og treffe folk, sier Kent Ranum.