Slik blir det nye Pirbadet

Nyheter: Grunnarbeidene er nå godt i gang og holder tidsskjemaet, står det nye Pirbadet ferdig rundt juletider 2017.

Utvidelsen vil skje over to etasjer og begge bassengene blir på 12,5 x 8 meter. Det betyr at det nye anlegget vil kunne ta imot to skoleklasser samtidig, det vil si 60 elever.

Dermed dobles kapasiteten for skolesvømming Det øverste bassenget vil ha en dybde på 90 centimeter, mens det andre vil bli utstyrt med heve- og senkebunn.

– Nå jobbes det med grunnforholdene og vi er godt i gang med graving og pæling. På nyåret 2017 vil bygget gradvis reise seg og vi håper på å kunne starte innendørs arbeid rundt mai 2017, sier Annikken Sandberg, direktør for Pribadet, til tirsdagens papirutgave av Adresseavisen.

Pirbadet har under planleggingen av det nye anlegget jobbet tett sammen med idrettskretsen og svømmefaglig kompetanse for å finne de beste løsningene for svømmeopplæring. Spesielt er det lagt vekt på på god akustikk for å bedre læringsmiljøet.

Det er Stiftelsen Pirbadet som er byggherre, og prosjektet har en kostnadsramme på omlag 80 millioner kroner. Midlene er i all hovedsak finansiert gjennom lån hos Trondheim kommune.

Trondheims befolkning er i sterk vekst og utvidelsen vil på langt nær løse kapasitetsproblemene for skolesvømming i Trondheim. Derfor er det planlagt et nytt bad i Østbyen. Husebybadet skal også oppgraderes for flere 10-talls millioner.

Oppstart av planlegging og forprosjektering av nytt bydelsbasseng i Trondheim Øst ligger inne i rådmannens budsjettforslag i 2019.

Det nye anlegget utgjør 1000 kvadratmeter. Totalen på Pirbadet blir nå på nærmere 16 mål badeanlegg. Kapasitetsøkningen med de nye bassengene vil frigjøre plass i det øvrige badeanlegget – noe som vil komme alle gjester og utøvere til gode.

Pirbadet vil for det meste holde åpent under anleggsperioden. Imidlertid planlegges det en ukes driftsstans i midten av august 2017.