Forsinkede brev kan ha medført konsekvenser for 21 pasienter

Nyheter: St. Olavs hospital har så langt funnet 21 brev som inneholder informasjon der forsinket utsending kan ha medført konsekvenser for oppfølgingen av pasientene.

Mandag hadde sykehuset gjennomgått 6.316 brev.

– Det er bekymringsfullt at brevene ikke har kommet fram. Heldigvis ser vi at mange pasienter likevel er ivaretatt gjennom annen kommunikasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding.

6. mars ble det kjent at 16.438 brev fra sykehuset ikke hadde kommet fram til mottakeren. ​En gruppe på ti legespesialister går nå igjennom brevene.

Av de 16.438 brevene vil 9.294 brev ikke bli sendt ut fordi disse er kopier til fastlegene om at pasienten er innkalt til time. Fastlegene har bedt om å ikke få tilsendt disse nå i ettertid, ifølge sykehuset.

De resterende 7.144 brevene vil bli sendt ut. For de pasientene der det fremkommer at forsinket utsending kan ha medført konsekvenser for oppfølging vil det bli gjort en individuell vurdering av behov for tiltak umiddelbart, opplyser St. Olavs hospital.