Skal du leie inn folk? Sjekk dette først

Nyheter: Gå gjennom denne sjekklista før du leier inn folk, oppfordrer konsernsjef i Adecco Anders Øwre-Johnsen.

Kjernen i bemanningsdirektivet er likebehandlingsprinsippet, som betyr at innleide vikarer skal behandles likt med dine egne ansatte.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

En god huskeregel er at vikaren har krav på lik lønn og lik tilgang til goder som vedkommende ville fått dersom denne var direkte ansatt hos dere. Her er en huskeliste du kan bruke:

1.) Hvordan er lønna hos dere?

En vikar som jobber hos dere skal ha lik lønn, avlønningsform og tillegg som vedkommende hadde fått dersom han/hun var direkte ansatt hos dere.

Dette innebærer:
• Normal lønn (timelønn, månedslønn, årslønn etc.)
• Prestasjonslønn eller akkordlønn dersom dette er vanlig avlønningsform hos dere.
• Tillegg for ansiennitet eller erfaring dersom dette er vanlig praksis hos dere.
• Andre personlige tillegg som følger av regler og rutiner, som f.eks. overtidsbetaling, skifttillegg,
utkallingstillegg, ubekvemstillegg.
• Bonus som gis avhengig av den enkeltes arbeidsinnsats.
• Utgiftsdekning – arbeidsgiver skal dekke vikarens arbeidstøy, kost og losji i samme grad som om
vedkommende var fast ansatt.

2.) Hva er normal arbeidstid?

Husk at vikaren har krav på de samme betingelsene som øvrige ansatte når det gjelder arbeidstid og
overtidsarbeid.

3.) Hvordan er ferietiden lagt opp hos dere?

Vikaren har rett til like mye ferie og godtgjøring som faste ansatte. Dette påvirker hvor mye feriepenger de opptjener fra bemanningsbyrået i oppdrag hos dere. Har dere 4 uker betalt ferie får de 10,2 % feriepenger, for fem uker får de 12 %.

4.) Hvilke goder og fasiliteter har ansatte tilgang på hos dere?

Vikaren har krav på tilgang til de samme fysiske kollektive fasilitetene etter de samme reglene som deres egne ansatte.

Dette omfatter for eksempel:
• kantine
• barnehage
• transporttjenester som f.eks. skyttelbusser
• treningsrom
• parkeringsplasser på arbeidsplassen

5.) Hvilke rutiner har dere for pauser og hvileperioder?

Vikaren har rett til pauser og hvileperioder i like stor grad som deres egne direkte ansatte.

Noen goder omfattes ikke av likebehandlingsprinsippet:

• pensjon
• full lønn ved sykdom
• full lønn ved foreldrepermisjon
• forsikring
• selskapsbonusordninger
• fri avis og telefon dersom det ikke er å anse som arbeidsverktøy
• alminnelig bedriftshelsetjeneste
• utdanningsstipend og kurs
• sosiale arrangementer utenom arbeidstiden (her er detselvfølgelig lov å inkludere vikaren om man har lyst)
• personallån og personalrabattordninger

Huskeregel

En god og generell huskeregel er å gjøre en vurdering ut i fra listen over, og ta utgangspunkt i hva vikaren minst ville hatt krav på når det gjelder lønn, arbeidstid og goder, dersom han/hun hadde vært direkte ansatt hos dere.