Skandaleplattformen: Sjefen går av i dag

Nyheter: Administrerende direktør Torbjørg Vanvik går av som sjef for Helseplattformen AS etter den siste meldingsskandalen ved St. Olavs Hospital.

Saken oppdateres

Torbjørg Vanvik går av som administrerende direktør for den omstridte Helseplattformen. Tillitsvalgte krever at flere helsetopper også går av.

Den digitale plattformen har fått krass kritikk siden den ble lansert på St. Olavs hospital. Senest denne uka ble det kjent at over 16.000 eposter ikke hadde kommet fram som de skulle på grunn av en feil i systemet.

Adresseavisen skriver at saken får konsekvenser for styringen i prosjektet, og at Vanvik går av. Det ble ansatte og styret orientert om torsdag.

– Vi er i en krevende situasjon hvor tilliten til Helseplattformen er svekket, og jeg har respekt for at ledelsen og styringen i prosjektet har behov for å ta grep, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i styremøtet torsdag.

Der varslet han samtidig at Helse Midt-Norge nå ønsker en «systemrevisjon» av Helseplattformen.

Mener Helse Midt-Norge-topp må gå

Adresseavisen skriver også at fire tillitsvalgte krever at flere helsetopper må gå som følge av problemene med Helseplattformen.

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt NITO i St. Olavs hospital, John Olav Berdahl, konserntillitsvalgt for Fagforbundet og styremedlem i St. Olavs hospital, og Maiken Isachsen-Hagen, foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved St. Olavs hospital, mener alle at Stig Slørdahl må fratre.

Slørdahl sier at han ikke har fått noen signaler om at styret ikke har tillit til ham etter kritikken som har kommet fra de tillitsvalgte.

– Jeg har stor respekt for at styret og ledelsen har kommet fram til at man må skifte ledelse i Helseplattformen nå. Og så har jeg gått inn for at vi trenger en systemrevisjon, sier han.

Helseplattformen-styreleder åpner for å gå

Anne Berit Lund, hovedverneombud ved St. Olavs hospital, sier at hun mener også Helseplattformen-styreleder Helge Garåsen bør vurdere sin stilling.

Garåsen sier at han ikke selv har vurdert å gå av, men at det er naturlig å snakke med eierne for å sjekke om de mener at det er hensiktsmessig at han går.