Sex&samliv: Swingersmiljø i Norge skal kartlegges

Nyheter: For første gang skal det norske swingersmiljøet kartlegges for sykdommer, i et samarbeid mellom Olafiaklinikken og interesseorganisasjonen PolyNorge.

15.000 personer er medlemmer i Norges største swingersnettverk, SpicyMatch, skriver TV 2. Ukentlig arrangeres store fester med opptil flere hundre deltakere.

– Vi har veldig lite informasjon om swingersmiljøet generelt, og spesielt i Norge har vi veldig lite data. Det er veldig interessant å kunne kartlegge og se om dette er en populasjon hvor det faktisk er høyere risiko for kjønnssykdommer, sier overlege Usha Hartgill ved Olafiaklinikken i Oslo.

Hun tror det er flere grunner til at det finnes lite helsedata om dette miljøet, blant annet at det er et svært lukket miljø, og at folk kvier seg for å teste seg på grunn av stigma. Hun håper at flere velger å teste seg oftere, og at man ikke opplever stigmatisering fra helsepersonell.

– Folk skal kunne tørre å si til fastlegen sin at de trenger en test uten at det blir for mange spørsmål.

Hittil har de ikke avdekket noen forskjell fra den øvrige befolkningen, sier hun.

– Vi har samlet inn tester fra 84 personer, og av disse personene har vi tre positive prøver, sier Hartgill.