Selger snarvei til ingeniørstudiet

Nyheter: Trondheims-basert privatskole opplever økt pågang fra unge ingeniørspirer som er villige til å betale godt for forkurs til ingeniørstudier.

De såkalte forkursene er en viktig inngangsbillett til ingeniørstudiet for studenter som ikke har realfagskompetansen som kreves fra tidligere skolegang.

Stadig flere elever opplever at høyskoler og universiteter ikke har plass til dem på sine forkurs.

– Vi starter kurset fordi vi vet at svært mange ikke får plass ved forkursene på HiST. I første omgang etablerer vi en klasse, men behovet er opplagt så stort at vi regner med utvidelse. Alle som henvender seg til henvises først til en rådgiver. Dette for å sikre at eleven har nok bakgrunnskunnskap i matematikk, og at det er realistisk for vedkommende å gjennomføre forkurset, opplyser Arne Moe, markedsdirektør i Sonans, til Næringslivsavisa.

Sonans er en av de største tilbyderne av privatist-utdanning i landet og har hovedkontor i Trondheim.

Stor ingeniørmangel

Til tross for at det nå utdannes rekordmange ingeniører, opplever Norge betydelig ingeniørmangel. Ifølge tall fra NAV mangler vi allerede 16 000, og utviklingen er spådd å fortsette da mange ingeniører er på vei over til pensjonisttilværelsen

Når utdanningsmyndighetenes satsing på området ser ut til å fungere, og flere ønsker seg til det som er et attraktivt arbeidsmarked, er det synd at såpass mange føler at de blir stoppet i døren, ifølge Sonans:

– Det er er viktig med bred rekruttering til slike utdanninger, og et viktig element er å åpne døren for teknisk orientert ungdom med manglende teoretisk bakgrunn. Disse er det mange av. Interessen og talentet er på plass, men formell utdanning fra videregående skole er et hinder. For disse kan et såkalt «forkurs for ingeniører» være inngangsbilletten til ingeniørstudier, ifølge Moe.

Kurset koster 28 000 kr og går over 17 uker og er et kort og intensivt opplegg.

Motivert ungdom

– Vi opplever at dette er motivert ungdom med et sterkt ønske om å bli ingeniører. Enkelte har nok vært frustrerte over manglende tilbud til forkurs ved høyskoler og universiteter, og verdsetter derfor muligheten til å ta kurset ved en privat skole – selv om de må betale. Andre velger bevisst vårt forkurs, siden det er kortere enn tradisjonelle kursopplegg. De synes det er lenge å gå et helt år på skole, og vil gjerne slippe fag som norsk og engelsk når de kun mangler realfagene, sier , sier Nina Karlsen, rektor ved Sonans.

Forkursene starter i januar i Trondheim, Tromsø og Bergen.

Fakta: Sonans Utdanning

Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende aktør innen privatistundervisning i Norge. Sonans har skoler for privatister i åtte byer, men tilbyr også undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn og Tromsø. I tillegg har Sonans videregående skoler i Oslo, Bergen og Drammen.

Fakta: «Privatister»

Antall privatister har de siste årene økt kraftig. Tusenvis av elever har meldt seg opp til eksamen som privatist i høst – trenden viser at stadig flere ønsker å forbedre karakter, eller skaffe seg vitnemål ved hjelp av privatistskoler. Dette er en sammensatt gruppe med henhold til faglig utgangspunkt, men fellesnevneren er at de tar fag fra videregående for å komme inn på høyere utdanning. De fleste er 19-25 år. Sonans er blant landets største privatistskoler, og har skoler i åtte av landets største byer. Det siste året har Sonans opplevd stor pågang med opptil 24 % vekst ved en av skolene. Snittveksten for de åtte skolene er i underkant av 15 % i antall elever.