Samarbeider med kroatiske lærere for å skape et grønt og inkluderede Europa for kommende generasjoner

Nyheter: Brundalen skole deltar i prosjektet "Capabilitys of a smart Village" med en kroatisk skole.

Prosjektet «Capabilitys of a Smart Village», som er fremmet av Mijat Stojanović barneskole i Babina Greda, Kroatia, har som mål å støtte lærere og annet pedagogisk personale ved skolen. Brundalen skole i Trondheim deltar i prosjektet som partner.

Prosjektet er en del av programmet «Lokal utvikling og fattigdomsreduksjon», med hovedmål om å styrke økonomisk og sosial samhørighet i Republikken Kroatia. Målet med prosjektet er å oppmuntre til utvikling og forbedre undervisningsferdigheter og kompetanse innen STEM-feltet og aktivt medborgerskap. Prosjektet har en ramme på EUR 115,950.32 og ble finansiert av EØS- midler, med bidrag fra blant andre Island, Liechtenstein og Norge for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke bilaterale relasjoner med 15 EU-land i Sentral- og Sør-Europa og Baltikum.

Mangel på infrastruktur

Mijat Stojanović barneskole ligger i et ruralt område i Babina Greda, en liten landsby i østlige Kroatia. På grunn av mangel på nødvendig infrastruktur, som f.eks. idrettshall, har studentene begrensede ressurser for fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig å muliggjøre fritidsaktiviteter som Teknisk Kulturklubb, Ung forskerklubb og Frivillighetsklubb.

Prosjektet «Capabilitys of a Smart Village»» vil styrke 14 lærere og annet skolepersonell ved Mijat Stojanović barneskole. I samarbeid med Brundalen skole er det primære målet å oppmuntre og fremme utvikling, forbedre undervisningsferdigheter og kompetanse innen STEM-området, og utvikle aktivt medborgerskap.

Reiste til Trondheim

Som en del av prosjektaktivitetene reiste ti ansatte fra Mijat Stojanović barneskole til Trondheim i september for å besøke prosjektpartneren Brundalen skole og skaffe seg ny kunnskap og ferdigheter som vil være nyttige i det fremtidige arbeidet ved denne lille kroatiske skolen.

Gruppen tilbrakte flere dager på Brundalen skole og fikk innsikt i deres arbeid. Under oppholdet i Trondheim fikk de også møte «Pink Cowboys» -laget, vinnerne av den skandinaviske First Lego League og deltakerne i verdensmesterskapet i Rio De Janeiro. 12-åringene presenterte sin konseptuelle løsning for det økologiske og økonomiske problemet med sjøforurensning med containere fra lasteskip.

Kroatene møtte også Mikael Lyngstad, rådgiver for kommunaldirektøren for utvikling og utdanning  Han forklarte måter han samarbeider med skoler på og snakket om læreplanutvikling og problemene de møter.

Under studiebesøket i Trondheim organiserte vertene et besøk til Vitensenteret. Som en del av vitenskapssenteret besøkte gruppen en interaktiv STEM-utstilling (Science, technology, engineering, and mathematics) og et planetarium.

I tillegg til den «offisielle» delen tok vertene gjestene med rundt i byen for å vise dem alle severdighetene.

– Forhåpentligvis var dette studiebesøket ikke bare nyttig for oss, men også for vertene, som etter våre spørsmål og kommentarer lurte på hvorfor de praktiserer visse ting på visse måter. Vi håper at vår evaluering hjalp dem med å se noen positive ting i deres egen praksis som de kanskje har tatt for gitt, sa prosjektleder Anja Čović Bilbija.

Samarbeidet med prosjektpartneren skjer også gjennom webinarer holdt gjennom året, prosjektteammøter og det kommende studiebesøket av mentorer til Kroatia i mars 2023.

Ambassadøren for Norge i Kroatia, H. E. Haakon Blankenborg, støttet prosjektet og besøkte grunnskolen Mijat Stojanović i november. Han bekreftet at han vil besøke igjen i mars når mentorer fra Brundalen skole kommer til Kroatia.

Ved å delta i de ovennevnte og andre prosjektaktiviteter, som å revidere skoleplanen innenfor STEM-feltet og aktivt medborgerskap og utdanne lærerne, planlegger vi å interessere elevene for STEM-feltet og gi dem bedre utdanningsforhold. Ved å gjøre dette, vil vi være nærmere våre felles mål, som er å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa for fremtidige generasjoner.