Saken mot Ap-politiker Rune Olsø henlagt

Nyheter: Økokrim har besluttet å henlegge den såkalte Kystad-saken, der Ap-politiker Rune Olsø fikk kritikk i forbindelse med utbygging av et boligområde i Trondheim.

Mistanken gjaldt ifølge Økokrim påvirkningshandel eller korrupsjon knyttet til Olsøs rolle som konsulent for en utbyggergruppe i 2015. Han var samtidig bystyrerepresentant i Trondheim.

Saken har vært etterforsket av Økokrim siden mars 2017.

På bevisets stilling

– Økokrim har foretatt en grundig etterforskning, der en rekke vitner har vært avhørt og skriftlig materiale er gjennomgått. Det er politiets oppgave å undersøke om det er begått straffbare forhold. Beviskravet i straffesaker er strengt, og vi har kommet fram til at det ikke er oppfylt i denne saken. Derfor har vi henlagt saken på bevisets stilling, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i en pressemelding fredag.

Selskapet Staur, der Ap-politiker Rune Olsø er ansatt, inngikk en avtale med en utbygger til 6 millioner kroner for å sikre at grøntområdet Kystad på Byåsen ble omregulert til boligområde.

Formannskapet anmeldte saken

Et enstemmig formannskap i Trondheim sto bak en anmeldelse av Kystad-saken. Etterforskningen ble satt i gang etter anmodning fra statsadvokat Bjørn Kristian Soknes i Trøndelag og i samråd med politimesteren i Trøndelag.

Ifølge NRK kommenterte Olsø saken på Facebook fredag.

– Å urettmessig bli mistenkeliggjort på denne måten unner jeg ingen. Vi vil takke alle som har gitt oss støtte gjennom et krevende år; dere har vært viktigere for oss enn dere aner, skriver han.

43 år gamle Olsø var inntil han trakk seg påtroppende leder av det nye Trøndelag Ap.

Se hele innlegget her: