Trøndersk investor blir rådgiver for milliardfond

Nyheter: Den profilerte trønderske investoren og Kina-eksperten Chris Rynning blir industriell rådgiver for Investinor.

Investinor er et statlig såkornsfond som investerer risikokapital i lovende bedrifter som har ambisjoner om å bli verdensledende. Som medeier bidrar Investinor aktivt i disse bedriftenes styre med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering.

Investinor har 21 ansatte, hovedkontor i Trondheim og en forvaltningskapital på over fire milliarder kroner.

Bygger nettverk av rådgivere

Investinor har det siste året bygd opp et nettverk av industrielle rådgivere og formalisert samarbeidet med dem.

De industrielle rådgiverne bistår Investinor i blant annet søk etter nye investeringer, analyse og evaluering av investeringsmuligheter, samt i oppfølgingen av eksisterende porteføljeselskaper.

I noen tilfeller kan rådgiverne også være aktuelle som medinvestor eller styremedlem i porteføljebedrifter.

Siste skudd på stammen av industrielle rådgivere er Chris Rynning, som er administrerende direktør i Staur Asset Management.

Rynning er også hovedeier i startupbedriften Mojob. Les mer her

Rynning er bosatt i Kina og har investert i Asia i over 20 år fra Tokyo og Beijing. Chris er styremedlem, og har ledet den norske næringsforeningen i Beijing i flere år, ved siden av å forelese ved Handelshøyskolen i Trondheim innen makroøkonomi og private equity.

Chris var CEO i London Stock Exchange-noterte Origo Partners i åtte år, etter å ha ledet et PWC-investert teknologifond i Beijing. Han har dessuten vært Regionsdirektør i Elkem ASA, og har utstrakt transaksjonserfaring mellom Asia/Kina og Norge.

Chris Rynning utga i 2014 boken «Little Streams, Big River» om Kinas økonomiske og miljømessige utfordringer. Han har i tillegg utstrakt erfaring som gründer av vekstselskap i Norge og Europa. Chris er utdannet Siviløkonom fra ESSEC, Paris, og har en MBA i Finans fra University of Chicago, USA.