Slik rustes Torvet for fremtidens ekstremvær

Nyheter: Basseng skal hindre at gater og ledningsnett oversvømmes ved kraftige regnskyll.

Kongens gate er i ferd med å få eget basseng. Ikke i tradisjonell forstand, men i form av et såkalt fordrøyningsbasseng. Bassenget skal hindre at gater og ledningsnett oversvømmes ved kraftige regnskyll. Arbeidet har kommet godt i gang, og betongrørene som skal ta unna regnvannet er på plass i byggegropa.

– Ved å bygge fordrøyningsbasseng er vi bedre forberedt på forventede endringer i klimaet med økt nedbør. Spesielt gjelder dette intense lokale regnskyll som vi har sett flere og flere eksempler på i det siste, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum til nettstedet torvetitrondheim.no.

I forbindelse med opprustingen av Torvet skal det bygges to fordrøyningsbasseng eller magasin for overvann. Et etableres i Kongens gate, det andre i overgangen mellom Torvet og Munkegata overfor Burger King.

Reduserer faren for oversvømmelse

Under kraftig regnvær vil vannet samles i store betongrør under bakken og holdes tilbake til overvannet trygt og kontrollert kan slippes ut i avløpsnettet. Dette letter presset og trykket på avløpsledningene som i dag ikke har kapasitet til å ta i mot alt overvannet ved store nedbørsmengder.

Ved å fordrøye eller forsinke vannet på denne måten reduseres faren for oversvømmelse i kjellere.

Tidsperioden hvor avløpsvann i ekstreme situasjoner må gå i overløp i Nidelva eller havnebassenget vil også bli kortere, skriver torvetitrondheim.no