– Rørosmeieriet har en eventyrlig utvikling

Nyheter: Kokkenes yndling - Rørosmeieriet - vokser heftig.

Rørosmeieriet – etablerer seg nå med en produksjonsavdeling i Tolga.

Vekstbedriften vil med dette være etablert på to lokasjoner, på Røros og i Tolga. Forberedelsene starter allerede i januar med sikte på å være oppe og i drift i lokalene på Tolga innen 1. oktober 2015.

2014 ble året da Rørosmeieriet nådde alle de tre målene som ble satt ved etableringen av Rørosmeieriet.

1. Bruke all tilgjengelig økomjølk fra Røros-traktene i sin produksjon

2. Flere ansatte enn det var da Tine la ned sin avdeling (10 årsverk)

3. God drift med utbytte til eierne

Må ha mer plass

– Vi begynner å få det trangt både i produksjonslokaler, på kjøl, lager og kontor. Samtidig ser vi at vi har behov for å øke kapasiteten for å kunne dekke etterspørselen etter våre varer. Vi har nådd veggen, som jeg bruker å si, vi må rett og slett ha mer plass, sier meieribestyrer Trond V. Lund.

– Styret i Rørosmeieriet har derfor besluttet at Rørosmeieriet skal etablere seg på et driftssted nummer to, i Tolga Næringspark. I første omgang vil det etableres en automatisk linje for melkebehandling der. På sikt kan vi flytte ferskost- og rømmeproduksjon til Tolga når veksten på Røros krever det, sier Lund.

– Denne etableringen gir oss mulighet til å øke kapasiteten vesentlig og raskt, styrke vår posisjon som Norges fremste økologiske meieri og lokalmeieri for hele Rørostraktene, øke og spisse produktporteføljen, fokusere på produktutvikling og ivareta organisasjonens ønsker om å unngå faste kvelds- og nattskift, sier Lund.

Innovasjon Norge støtter utviklingsprosjektet med et tilskudd på 2,5 millioner og en låneramme på 7,5 millioner.

– Rørosmeieriet har overoppfylt egne mål. Bedriften har vist en eventyrlig vekst, levert gode resultat og skapt merverdi for både økobøndene og Rørosregionen. Nå er det behov for en rask løsning på voksesmertene som følger en så stor grad av suksess. Innovasjon Norge er glad for å kunne bidra til at Rørosmeieriet kan fortsette utviklingsarbeidet på høyt nivå og med stor fart, sier Aud Kvalvik i Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.

Rørosmeieriet har mål om 20% vekst i omsetning hvert år i perioden 2014-2018. Parallelt med utredning om kapasitetsøkning har Rørosmeieriet jobbet med konkrete reguleringsplaner for Sollihagaen på Røros og Rørosmeieriet as har også kjøpt Rørosmeieriet Eiendom as med sikte på fusjonering.

– Arbeidet med videre utvikling på Rørosanlegget fortsetter, men vi ser at det ikke er realistisk å være i drift i et utvidet bygg på Røros før tidligst i 2017. Det har vi ikke tid til å vente på, sier Lund. Denne løsningen medfører muligheter til utvikling på begge lokasjonene.

– På Røros vil det bli fokus på egen merkevare og videre utvikling av Rørosmeieriets unike tettekultur, mens det på Tolga i første omgang vil bli tapping av mjølk til leieproduksjon. Jeg ser frem til et spennende og utfordrende 2015 for Rørosmeieriet, avslutter Lund.