Reitan og konas ekstreme oppussing havner i Høyesterett

Nyheter: Ole Robert Reitan og kona pusset opp huset for 150 millioner, men ekteparet krangler fortsatt på elektrikerregningen på 8 millioner som Reitan i to rettsinstanser er dømt til å betale.

Det enkle var langt fra det beste, da Ole Robert Reitan og kone bestemte seg for å pusse opp: Med Hifi-anlegg til en million kroner, 57 innebygde høytalere og varme i takrennene ble elektrikeregningen deretter.

Ole Robert Reitan praktiserte imidlertid «kuttisme» da regningen fra elektrofirmaet dukket opp. Den ble bestridt av Reitan og kona, som tidligere er dømt til å betale elektriker Toltek vel 8 millioner kroner av både Tingretten og Lagmannsretten.

Ole Robert Reitan pusset opp luksusvillaen i  Eilert Sundtsgate bak slottet i Oslo for nærmere 150 millioner kroner .

Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at Reitan-familien får anke dommen fra Borgarting lagmannsrett, ifølge adressa.no.

Fakturert etter medgått tid

«Etter lagmannsrettens syn er måten partene faktisk har forholdt seg av større betydning enn hvordan de i ettertid forklarer seg om hva som var avtalt og forutsatt. Lagmannsretten kan ikke se det annerledes enn at partene forholdt seg til det opprinnelige tilbudet om at det skulle faktureres etter medgått tid til oppgitte satser og avtalt påslag, og at de ikke har forholdt seg til at noen av budsjettene var prisoverslag», heter det i dommen.

«Lagmannsretten legger imidlertid vekt på at budsjettet inneholdt en vesentlig mengde uavklarte poster, og fakturaene viser at det underveis er avtalt til dels andre løsninger og ytterligere installasjoner», heter det i lagmannsrettsdommen, som nå skal behandles på nytt av landets høyeste domstol