Reitan kjøper seg inn i Dora – vil være med på utvikling av Nyhavna

Nyheter: Reitan Eiendom AS kjøper seg inn og blir 32 prosent eier i det nye holdingselskapet Dora Bunkeren Holding AS.

I dette eiendomskonsernet inngår flere eiendommer på Nyhavna i Trondheim med den tidligere ubåtbunkeren Dora 1 som den mest kjente.

– For Dora er det svært gledelig å få Reitan Eiendom AS inn som en av tre hovedeiere. Vi skal fortsette å levere gode næringslokaler til det økende antallet leietakere som etterspør lokaler på Nyhavna. Den nye konstellasjonen vil styrke selskapet og tilføre en bredere kompetanse som kan nyttes til å delta i utviklingen av en spennende bydel. Dette uttaler adm. dir. Geir Halmøy i Dora Holding AS i en pressemelding.

– For Reitan Eiendom AS er dette en strategisk og langsiktig investering. Nyhavna med tilstøtende områder vil i årene som kommer utgjøre viktige utviklingsområder for Trondheim, og for oss er det av stor interesse å delta i denne utviklingen. Dora er sentralt plassert på Nyhavna, og selskapet har i flere år engasjert seg i utviklingen av området. Samtidig har selskapet en betydelig eiendomsportefølje med langsiktige og gode leietagere. Gjennom denne transaksjonen ønsker Reitan Eiendom å kanalisere vårt videre engasjement på Nyhavna gjennom Dora, sier  adm. dir. Ingolv Høyland i Reitan Eiendom AS i pressemeldingen.

Familiene Dahl og Olrich Paus har vært hovedeiere i Dora-selskapene siden 60-tallet karakteriserer det som en milepel å få inn en likeverdig lokal partner etter snart 50 års eiendomsdrift i Trondheim.

– Selskapet styrker og synliggjør sin egenkapital på om lag 700 millioner, og ruster seg til et økende engasjement i utviklingen på Nyhavna og de nærliggende områder. Begge familier fortsetter som langsiktige hovedeiere på lik linje med Reitan Eiendom AS, sier Peder Paus, mangeårig styreleder i Dora Holding AS.