Reitan kjøper bygårder i Thomas Angells gate

Nyheter: E.C. Dahls Eiendom, som eies av Reitan Eiendom, har startet året med å kjøpe to bygårder i Thomas Angellsgate. Oppkjøpene er et ledd i planene om utvikling av Midtbykvartalet.

Eiendomsgiganten startet året med å kjøpe den såkalte Egon-gården. Nå kjøper Reitan ytterligere en gård i Thomas Angells gate.

Midtbykvartalet

Med kjøpet av Thomas Angells gate 12 styrker Reitanfamilien ytterligere sin posisjon som byens største private eiendomsbesitter.

– Eiendommen passer godt inn i vår eiendomsportefølje og gir oss muligheten til å tenke tenke helhetlig i forbindelse med utviklingen av Midtbykvartalet, som er under regulering. E.C.Dahls Eiendom AS eier fra før av flere eiendommer i kvartalet. Vi ønsker eierskap som ivaretar byen tradisjonsmessig, og som samtidig ivaretar hensiktsmessig byutvikling, sier administrerende direktør for E.C.Dahls Eiendom, Svein Erik Nordbotten.

Utvikling av Midtbykvartalet

Midtbykvartalet avgrenses av Olav Tryggvasons gate, Søndre gate, Thomas Angells gate og Nordre gate. Midtbykvartalet er et kvartal som skal utvikles og fortettes.

Utviklingen omfatter både rehabilitering, rivning og nybygging for forretninger, kontor og bolig. Ny bebyggelse skal tilpasses etablert bebyggelse i kvartalet.

– E.C. Dahls Eiendom AS blir med dette kjøpet en enda mer sentral aktør i utviklingen av dette kvartalet, og vi gleder oss selvsagt over kjøpet, avslutter Nordbotten.

Selger er Realinvest

Eiendommen i Thomas Angells gate 12c huser i dag Viking Hotell med 36 rom, Restaurant Graffi og Nattklubben/utestedet Vega. Areal er på 1.764 m2 bra. Byggeåret er 1970.

Selger av eiendommen er Realinvest AS.